SDE+ 2016: let op kosten grootverbruikaansluiting

SDE+ 2016: let op kosten grootverbruikaansluiting

Vorige week werd de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor 2016 gepubliceerd met een aantal wijzigingen die voor vastgoedeigenaren van belang zijn. Kleinere installaties moeten rekening houden met de kosten voor een grootverbruikaansluiting.

Om een rendabele investering in een zonnestroominstallatie te kunnen doen, is de exploitatievergoeding die de overheid verstrekt via de SDE+ regeling eigenlijk onmisbaar. Om in aanmerking te komen voor de SDE+ moet de Pv-installatie een productievermogen van mininmaal 15 kWp hebben, zo’n zestig zonnepanelen. Dat past al snel op daken van kantoorgebouwen, zorg en onderwijs.

Om voor de SDE+ regeling in aanmerking te komen, moet een Pv-installatie aangesloten zijn op een grootverbruikaansluiting, dus groter dan 3x80A. In de Kamerbrief van minister Kamp valt te lezen dat dit is gedaan om het stapelen van subsidies te voorkomen. Op een kleinverbruikaansluiting is salderen van toepassing en kan in veel gevallen ook van de EIA, de energie-investeringsaftrek, gebruik gemaakt worden. De verplichting van een grootverbruikaansluiting is niet nieuw, maar bij veel projectaanvragen werd geen rekening gehouden met de kosten daarvoor. Dergelijke projecten haalden dan ook niet de uitvoering.

Kleinere installaties minder rendabel

Voor een gebouw dat voorzien is van een kleinverbruikaansluiting en dat een dak heeft dat ruimte biedt aan zestig zonnepanelen of meer, pakt de rekensom voor de businesscase anders uit. Voor een relatief kleine installatie is het verzwaren van de aansluiting technisch niet nodig, maar voor de SDE+ wél. Bij een projectaanvraag zal met de extra kosten voor het verzwaren en de verhoogde maandelijkse kosten voor netbeheer en meetdienst rekening gehouden moeten worden. In de brief zegt minister Kamp dat hij aanvragers expliciet zal gaan wijzen op de meerkosten.

Aanvragers met gecombineerde projecten waarvan het totale opgestelde vermogen de 500 kWp overschrijdt zullen tevens een haalbaarheidsstudie moeten overleggen.

8 miljard beschikbaar

Komend jaar wordt 8 miljard vergeven in twee rondes, waarvan de eerste in het voorjaar plaatsheeft. Per ronde wordt 4 miljard vergeven, in vier fasen. Voor zon-Pv wordt gerekend met een basisbedrag van 12,8 eurocent/kWh en is het correctiebedrag voorlopig vastgesteld op 4,4 eurocent/kWh. De maximale kostprijs mag dus 0,084 €/kWh bedragen om voor de looptijd van de exploitatievergoeding de installatie rendabel te laten zijn.

Lees meer over de SDE+ 2016 op EnergieBusiness, inclusief tabel met basisbedragen.

 

 

Beeld : succo