Greenlease Dashboard helpt ‘split incentive’ op te lossen

Greenlease Dashboard helpt ‘split incentive’ op te lossen

Het Greenlease Dashboard geeft vastgoedeigenaren en huurders inzicht in de impact van diverse duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande kantoorpanden en de terugverdientijd van de investering. Een handige tool bij de zoektocht naar een optimale energieprestatie.

Zowel huurders als verhuurders zijn gebaat bij verduurzaming. Een duurzaam pand biedt meer comfort voor de gebruikers, is makkelijker te verhuren en zal naar verwachting waardevaster zijn. Bovendien zijn veel bedrijven in het kader van de Wet Milieubeheer verplicht energiebesparende maatregelen te nemen.

Maar in de praktijk staat de zogeheten ‘split incentive’ verduurzaming in de weg, zegt Rinus Vader, strategisch adviseur bij Royal HaskoningDHV. ‘De eigenaar investeert in de verduurzaming van zijn gebouw, terwijl de huurder met de opbrengst gaat strijken in de vorm van een lagere energierekening. Omdat de belangen van huurders en verhuurders uiteenlopen, gaat de eigenaar zonder afspraken hierover vrijwel nooit investeren tijdens het de looptijd van een huurcontract’, aldus Vader.

Greenlease Dashboard

Daarvoor is de Greenlease in het leven geroepen. In de Greenlease leggen huurders en verhuurders afspraken vast over verduurzaming van het gebouw en de verdeling van de kosten en baten. De split incentive kan hierin eenvoudig worden opgelost, zegt Vader. ‘Stel dat een pand voor een huurprijs van 200 euro in de markt staat exclusief 60 euro aan servicekosten per vierkante meter, waarvan 30 euro aan energielasten. Een potentiële huurder kan dan bijvoorbeeld aangeven dat hij bereid is het pand te huren tegen een kale huurprijs van 220 euro per vierkante meter op voorwaarde dat de eigenaar de energielasten terugbrengt van 30 naar 10 euro. Daarmee hebben ze dezelfde drijfveer.’

Uiteraard moet de beoogde energiebesparing ergens vandaan komen. Om de discussie tussen huurder en verhuurder te faciliteren, is het Greenlease Dashboard gemaakt. Vader: ‘Deze webtool geeft gebruikers en eigenaren van kantoorpanden heel snel inzicht in het rendement van een voorgenomen verduurzamingsingreep. Door aan enkele knoppen te draaien kunnen ze samen eenvoudig zien welke besparing wat oplevert. Het gaat dan vooral om de terugverdientijd van een investering, naast de CO2-emissiereductie.’

Rendement op investeringen

Om het instrument te gebruiken, is slechts een beperkt aantal gegevens nodig, zoals het aantal vierkante meters vloeroppervlak, het huidige energieverbruik, het bouwjaar of het jaar van renovatie. Zijn die cijfers paraat, dan neemt het invullen van het dashboard volgens Vader hoogstens tien minuten in beslag. De gebruikers kunnen kiezen uit 21 verschillende besparingsmaatregelen, waaronder dubbelglas, buitenzonwering, ledverlichting, gevelisolatie, zonnepanelen, centrale koelinstallatie, et cetera.

Er zitten volgens Vader twee handigheidjes in de tool. Zo kun je niet alleen de gewenste terugverdientijd invullen, maar ook de rendementseis. Voor de interne rentevoet kunnen bedrijven bijvoorbeeld het huidige rendement op het eigen vermogen nemen of de rente op bankkrediet. Een nog interessantere functie in het dashboard vindt Vader dat je de besparingsmaatregelen ook onderdeel kunt laten uitmaken van groot onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de gevel. Vallen de maatregelen onder een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP), dan is de ingreep volgens hem veel sneller rendabel. ‘De extra kosten van het zetten van dubbelglas zijn immers veel lager als je toch ook de gevel moet renoveren of schilderen.’

Gebruiker-eigenaren

Volgens Vader wordt de tool nog niet zo veel gebruikt omdat weinig partijen er bekend mee zijn. ‘Jammer, want het is een leuk instrument dat wij ook regelmatig in de praktijk gebruiken. Het vult het gat in tussen enerzijds algemene vuistregels voor duurzaamheid, zoals energielabels, en anderzijds een verduurzamingeffectstudie waarbij de investeringen en de effecten van energiebesparingsmaatregelen voor een gebouw nauwkeurig worden berekend als een businesscase.’

Overigens hoeft het gebruik van dit instrument zeker niet beperkt te worden tot situaties waarbij huurder en verhuurder samen op zoek zijn naar een aanpak. ‘Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het dashboard ook voor gebruiker-eigenaren een handig instrument voor het verkrijgen van inzicht in de besparingen en daarmee net een stap concreter dan de menukaart erkende maatregelen.’ Hij adviseert om de tool te gebruiken ter indicatie van de besparingen en bij twijfel voor een grondige diagnose een specialist in te schakelen.

Het Greenlease Dashboard is voor iedereen na registratie gratis te gebruiken op de website van het Platform Duurzame Huisvesting.

Tekst: Jeroen Boogaard