10 miljoen voor Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam

10 miljoen voor Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2016. Daarmee krijgen dertig scholen een gezond binnenklimaat.

In totaal is er 11,5 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de schoolgebouwen. De schoolbesturen dragen zelf 1,5 miljoen euro bij. De ambitie is om, in de periode 2015-2018, met het uitvoeringsplan Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 111 schoolgebouwen te voorzien van gezonde lucht. Daarbij krijgen scholen die in de zogenaamde fijnstofzone liggen voorrang.

Ventilatiesysteem

Bij de aanpak van de schoolgebouwen worden leslokalen voorzien van een ventilatiesysteem. Het toegenomen energieverbruik als gevolg van het ventilatiesysteem en het onderhoud wordt gecompenseerd door zonnepanelen en energiebesparende verlichting zodat het schoolbestuur geen hogere kosten krijgt na aanpak van het gebouw. De maatregelen passen in de ambitie van het college om de stad duurzaam te maken met innovatieve maatregelen.

In 2015 zijn al twintig schoolgebouwen voorzien van een gezond binnenklimaat. Hieronder vallen leerlingen en leerkrachten van 275 verschillende lokalen. In 2016 komen daar nog eens 400 lokalen bij. De kwaliteit van het binnenklimaat in de schoolgebouwen wordt in kaart gebracht. De meters worden permanent geplaatst, zodat de scholen het binnenklimaat in de gaten kunnen blijven houden.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: ‘Een schoon en fris binnenklimaat is cruciaal voor het onderwijs. Aangetoond is dat kinderen en leraren die werken in een goed binnenklimaat beter presteren. Het concentratievermogen stijgt en het ziekteverzuim daalt. Alle reden dus om in Amsterdam fors te investeren in gezonde scholen.’

Voortgezet onderwijs volgt

Omdat scholen in het voortgezet onderwijs meestal groter zijn dan basisscholen, vereist dit een andere aanpak. Een pilot die nu op twee VO-gebouwen draait, moet inzicht geven in de beste manier om deze schoolgebouwen aan te pakken. Na de zomer zijn daarvan de resultaten bekend. Vanaf 2017 kunnen dan ook de VO-scholen meedoen aan het project Gezonde Schoolgebouwen.

Bron: Gemeente Amsterdam

Beeld Klaslokaal: Taken