Stroomversnelling in snelvaart door goedkeuring EPV

Stroomversnelling in snelvaart door goedkeuring EPV

Nu het wetsvoorstel energieprestatievergoeding (EPV) met een grote meerderheid is goedgekeurd, is het tijd voor Vereniging de Stroomversnelling om door te pakken.

Een groot deel van de financiering voor nul-op-de-meter-woningen kan nu gerealiseerd worden. Door de goedkeuring van het wetsvoorstel over de EPV kunnen corporaties hun woningen energiezuinig maken en afspraken maken met de huurders over betaling van een energieprestatievergoeding. Tijd voor grote stappen dus. ‘Nu hiervoor de weg is geëffend, kan Stroomversnelling snel vaart krijgen’, zegt Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling in vakblad Cobouw. ‘Voor een standaard rijtjeswoning komt het erop neer dat de huurder of eigenaar de gemiddelde energierekening van alles bij elkaar opgeteld 170 euro per maand inruilt voor een energieprestatievergoeding. Tegen gelijkblijvende of zelfs lagere woonlasten krijgt de woonconsument dan behalve een energieneutrale ook nog een veel betere woning.’

Nieuwe leden

Een tweede reden voor feest tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Stroomversnelling, was het lidmaatschap van een aantal grote nieuwe leden. Een aantal van die nieuwe leden zijn Inventum, IBIS Power, Geveke, Knauf, Talen Vastgoedonderhoud en Heijmans. Zij willen graag aan de slag met corporaties en andere leden binnen Stroomversnelling om concrete producten en innovaties voor nul-op-de-meter-woningen te gaan toepassen. Alexander Suma van IBIS Power wil graag bijdragen met de nieuwe ontwikkeling die zij aanbieden: “Een oplossing met een combinatie van wind en zon, waarmee we per vierkante meter dakoppervlakte dubbel zoveel energie opwekken.”

Woningcorporatie Rijswijk Wonen is ook nieuw bij Stroomversnelling. Rijswijk Wonen wil in 2019 55 procent van hun woningbezit op minimaal energielabel C hebben. ‘Tweederde van ons bezit zijn portiek-etagewoningen, gebouwd tussen 1950 en 1980. Energetisch heel slecht, de energielasten zijn heel hoog. Wij willen deze woningen gaan verduurzamen en de ervaring die we hiermee opdoen delen met de andere leden van de Stroomversnelling’, zegt Peter Ruigrok, bestuurder bij Rijswijk Wonen.

Europese Investeringsbank

Een andere woningcorporatie die is aangesloten bij Stroomversnelling is Portaal, dat met de Europese Investeringsbank (EIB) een overeenkomst heeft getekend voor de financiering van nul-op-de-meter-woningen. Het EIB stelt 200 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag gaat naar circa 5.000 woningen verspreid over ruim veertig duurzaamheidprojecten in Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Deze woningen maken deel uit van Stroomversnelling.

Het investeringsprogramma en de doelstellingen van het EIB passen goed bij elkaar vanwege de Europese doelstellingen voor stedelijke vernieuwing en duurzame gemeenschappen. Dirk Jan van der Zeep, Lid van de Raad van Bestuur van Portaal, zegt: ‘Ik vind het goed dat er, naast de traditionele financiers van de sector, een nieuwe partij is opgestaan die het belang van de sociale woningbouw onderschrijft en daar een rol in wil spelen.’

Bronnen: Stichting de Stroomversnelling en Duurzaam Bedrijfsleven

Beeld : Stroomversnelling / Stroomversnelling