Duurzaam warmtenet met geothermie verwarmt 470 woningen

Duurzaam warmtenet met geothermie verwarmt 470 woningen

Woningcorporatie Rondom Wonen uit Pijnacker heeft eind december 470 flatwoningen in Pijnacker Noord laten aansluiten op een lokaal warmtenet met geothermie als bron. Dit meldt Aedes. Daarmee is de verwarming van de woningen volledig duurzaam geworden en wordt de CO2-uitstoot van de gasgestookte cv-installatie vermeden.

Om de woningen geschikt te maken voor het warmtenet, zijn onder meer radiatoren vervangen door exemplaren met een groter oppervlak, vanwege de lagere temperatuur van het aangevoerde warme water.

Geothermie

Tuindersbedrijf Ammerlaan The Green Innovator begon in 2010 al met de aanleg van de geothermische installatie, in eerste instantie voor de eigen kassen, een school en een sportcomplex. Maar omdat de capaciteit van de bron ruim voldoende bleek, konden meer gebouwen aangesloten worden. De broninstallatie benut de warmte van het grondwater op een diepte van ruim 2 kilometer. Het water dat wordt aangevoerd met een temperatuur rond de 70 gr. C., bevat tevens opgelost aardgas. Door het gas te scheiden, kan het gebruikt worden in een warmte-krachtkoppeling (WKK) om zowel warmte als elektriciteit op te wekken. De elektriciteit wordt gebruikt voor de aardwarmte-installatie en de pompen.

Ammerlaan heeft niet alleen de geothermische installatie gebouwd, maar ook het complete warmtenet laten aanleggen. Daarmee worden nu naast de 470 woningen een zwembad, een sporthal, een scholencomplex, een fitnesscentrum en de kassen van kwekers op meer dan tien locaties van warmte voorzien. De kosten voor de installatie, met een berekende maximale capaciteit van 11 MW, zijn over de afgelopen jaren opgelopen tot ruim 16 miljoen euro.

Financiële risico’s

Het geothermisch project van Ammerlaan is een voorbeeld van een geslaagd warmtenetwerk met duurzaam geproduceerde warmte, ondanks de grote investering. Leon Ammerlaan verwacht dat de exploitatie van het warmtenet uiteindelijk rendeert. ‘Ik hoop over tien jaar wat te gaan verdienen’, zegt hij. De financiële risico’s van het aardwarmteproject bleken omvangrijker dan vooraf ingeschat, erkent Ammerlaan. ‘Een kweker pakt zijn kansen, maar als je de denkbare risico’s van zo’n project vooraf wilt afdekken, hou je geen project meer over.’

Voor geothermie is het boren van de bron met een garantie af te dekken, maar voor de totale installatie bestaan geen zekerheden. Wel komt geothermie in aanmerking voor de SDE+ exploitatievergoeding. ‘Voor aardwarmte zijn de gasprijzen te laag’, zegt Ammerlaan. Als geothermie een bijdrage moet gaan leveren aan de nationale duurzame energieproductie, zal deze beter gefaciliteerd moeten worden. Dat is terug te zien in de realisatie van de SDE+, waarbij de teller voor geothermie per januari 2016 is blijven hangen op zo’n 130 MW aan opgesteld vermogen.

Tarieven volgens Warmtewet

Woningcorporatie Rondom Wonen is alleen afnemer van de warmte van Ammerlaan. Daarvoor zijn de collectieve verwarmingsinstallaties aangepast, waarvoor de corporatie een kostendekkende subsidie ontving van Stadsgewest Haaglanden. ‘Zonder dit geld had Rondom Wonen dit project niet kunnen uitvoeren’, zegt Arne Swank, hoofd vastgoed bij de corporatie. Tegelijk met de aanpassing aan de verwarmingsinstallatie kregen bewoners de gelegenheid de isolatie van de flats te verbeteren, door dubbel glas te plaatsen. De warmte wordt doorverkocht aan de bewoners, volgens de geldende tarieven van de Warmtewet. Volgens Swank pakt dit voor de huurders niet duurder uit. ‘Over het algemeen zijn de kosten hetzelfde, en in sommige gevallen enkele tientjes voordeliger.’

Meer informatie over geothermie: Platform Geothermie

Beeld Aardwarmte-Pijnacker: Wikimedia Commons / Hans Erren