Unica past energiemonitoring toe op 200 rijksgebouwen

Unica past energiemonitoring toe op 200 rijksgebouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf en Unica Ecopower hebben een overeenkomst getekend om voor 200 rijksgebouwen energiemonitoring toe te passen. Dat laat technisch dienstverlener Unica weten.

Persbericht – Sinds 2016 is het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor de energierekening van alle rijkskantoren. Samen met Unica Ecopower wordt er gekeken naar onnodig energieverbruik in 200 gebouwen middels energiemonitoring. Vanuit die resultaten kan het Rijksvastgoedbedrijf corrigerende maatregelen treffen.

Door het slim en doelmatig toepassen van energiemanagementsoftware, wil het Rijksvastgoedbedrijf energiekosten besparen en het milieu minder belasten door bij te dragen aan verdere CO2-reductie. Daarnaast draagt energiemonitoring bij aan de borging van de energiebesparing die in de afgelopen jaren met FCIB (Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven van klimaatinstallaties) is behaald.

Energiemanagementsoftware

Het Rijk maakt al enkele jaren gebruik van energiemanagementsoftware, dat dankzij de verregaande automatisering in combinatie met telemetrische energiemeters steeds efficiënter en effectiever is in te zetten voor grote vastgoedportefeuilles. De beschikbaarheid van deze automatisering zorgt ervoor dat de basiskosten voor energiemonitoring laag zijn gedurende een langjarig traject. Er ontstaat inzicht om op locatie gericht onderzoek te kunnen uitvoeren naar vaststelling van verbetermaatregelen en er kunnen relatief snel besparingsresultaten worden behaald.

De omvang van de deelportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf bestaat voornamelijk uit kantoorgebouwen en justitiële inrichtingen. Alle hoofdmeters van deze gebouwen zijn gekoppeld aan het energiemanagementsysteem van het Rijk, waarin de historische gebruiksprofielen zijn opgeslagen. Unica Ecopower gebruikt dit systeem om op basis van de energieprofielen te kunnen adviseren over een verdere verlaging van zowel het energieverbruik als de contractcapaciteit van de aansluitingen. De contractduur heeft een looptijd van minimaal twee jaar.

Ambitie

De ambitie van zowel het Rijksvastgoedbedrijf als Unica ligt op het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving en beiden hebben ruime ervaring op dit gebied. Door het delen van deze kennis zal deze verduurzaming de komende jaren verder vorm krijgen, waarmee wordt bijgedragen aan de verhoogde internationale klimaatdoelstellingen.

Unica Ecopower, gespecialiseerd bedrijf binnen Unica, richt zich op de verduurzaming van de gebouwde omgeving via integrale oplossingen voor energie-efficiëntie, duurzame energie en energieopslag. Als partner draagt Unica Ecopower bij om gezonde, energieneutrale gebouwen te realiseren, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen. Het bedrijf zet energiemonitoring ook in voor haar eigen portefeuille van duurzame energiesystemen en klimaatinstallaties via een energiemanagementsysteem en stuurt via verbruiksmonitoring, alarmen en analyses op energie-efficiëntie, kostenreductie en comfort.


Analyse van energiedata is nodig om energiebesparende maatregelen te kunnen opstellen. De cursus Energiemonitoring en analyse geeft direct toepasbaar inzicht in het verzamelen van data via energiemonitoring, en de analyse daarvan.

Cursus Energiemonitoring