‘Energieverbruik ICT gaat met 10-20% dalen’

‘Energieverbruik ICT gaat met 10-20% dalen’

De komende jaren zal het energieverbruik in de ICT-sector per saldo gaan dalen met 10-20 procent. Dat blijkt uit het Trendonderzoek ICT & Energie van CE Delft.

Persbericht – Cloudtoepassingen en efficiencyverbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. De sterke groei van dataopslag en -gebruik zorgt ervoor dat het netto-effect lager is. Het energieverbruik van ICT in Nederland is in de periode 2008-2013  stabiel gebleven. Het energie-verbruik van ICT-apparatuur bij consumenten is in deze periode met een vijfde afgenomen door zuinigere apparaten en meer online applicaties.

Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen, door groei van opslag en verwerking bij de datacenters (2003 kWh/m2 in 2013, ECN), terwijl het energieverbruik van telecom door efficiencywinst licht daalde.

elektriciteitslevering per adres

Datacenters

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van RVO Nederland, beschrijft vijf megatrends die de ontwikkeling van het energieverbruik richting 2020 en 2030 zullen bepalen. Meer verbonden apparaten, het internet of things en meer verzameling en gebruik van data zullen zorgen voor een toename van energiegebruik. Anderzijds zullen de trends naar consolidatie in de cloud en efficiencyverbeteringen van ICT-apparatuur doorzetten, en deze hebben een sterk besparend effect. Tot 2020 wordt per saldo een daling van het energieverbruik van ICT verwacht van 10-20 procent ten opzichte van 2013. Richting 2030 wordt de bandbreedte van de raming breder, van een daling van -22 procent tot een stijging van 14 procent.

Het totale elektriciteitsverbruik van ICT in Nederland was 9,4 TWh voor 2013 , ofwel 8 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Hiervan wordt driekwart (6,9 TWh) verbruikt binnen huishoudens en zakelijk. Een kwart (2,5 TWh) wordt verbruik binnen de ICT-sector zelf. Binnen de ICT-sector gebruiken datacenters het grootste deel (1,4 TWh), gevolgd door de telecombedrijven (1,0 TWh). De stijging van het energieverbruik bij datacenters is beperkt in verhouding tot de sterke groei van diensten en data. Bij telecom zien we zelfs een absolute daling van het energieverbruik, terwijl vast en mobiel dataverkeer structureel met tientallen procenten per jaar groeide.

elektriciteit intensiteit vs gebouwgrootte 2

elektriciteits intensiteit vs bouwjaarklasse

Stimuleren van energie-efficiency

In het onderzoek wordt de overheid geadviseerd om door te gaan met het stimuleren van energie-efficiency, zoals door middel van de MJA-ICT. ICT-aanbieders wordt geadviseerd om bij gebruikers uitsluitend energie-efficiënte oplossingen te implementeren. Ook ICT-gebruikers worden opgeroepen te kiezen voor zuinige oplossingen en apparaten bewuster te gebruiken.

Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar de beschreven trends en naar de positieve impact van ICT-oplossingen op het energieverbruik in andere sectoren.

Bronnen: Nederland ICT, CE Delft

Beeld datacenter-286386_1280: Everton Pestana