Greenlease Menukaart: startpunt voor verduurzaming

Greenlease Menukaart: startpunt voor verduurzaming

Voor vastgoedeigenaren en huurders zijn de processen die moeten leiden tot duurzaamheidsinvesteringen niet altijd duidelijk. De Greenlease Menukaart moet hen daarbij op weg helpen.

Om verduurzaming binnen de vastgoedsector en het gebruik van zogeheten ‘groene’ huurcontracten te stimuleren, heeft het Platform Duurzame Huisvesting (PDH) samen met diverse partners een aantal instrumenten ontwikkeld. Een daarvan is de Greenlease Menukaart. Deze online tool is in samenwerking met vastgoedadviseur JLL tot stand gekomen en helpt eigenaren en huurders om hun duurzaamheidsambities vast te leggen in concrete huurbepalingen.

‘Het is bedoeld om gesprekken tussen huurder en verhuurder over verduurzaming van gebouwen beter op gang te brengen’, zegt Arjen de Jong, senior consultant gebouwde omgeving van energieadviesbureau Energy Matters. ‘De menukaart geeft weer hoe je met elkaar procesafspraken over duurzaamheid kunt vastleggen. Wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe vaak kom je samen? Welke eisen stellen we aan het nemen van maatregelen? Hoe gaan we de afspraken monitoren? Voor ons is dit een uitstekende werkbare manier om duurzaamheid een plek te geven in de processen.’

Rolverdeling Greenlease

Volgens hem is er in de markt zeker behoefte aan de menukaart. De Jong: ‘Duurzaamheid is nog geen onderdeel van de normale bedrijfsprocessen in de vastgoedmarkt. Dat komt ook doordat de sector een complex samenspel is van beleggers, vastgoedeigenaren, huurders, verhuurders en vastgoedbeheerders. Voor elke partij kan energiebesparing van belang zijn.’

Tegen deze achtergrond is de Greenlease ontstaan: een huurcontract waarin concrete afspraken vastgelegd worden tussen verhuurder en huurder over duurzaam gebruik en duurzame exploitatie van een gebouw. Maar eerst moet duidelijk zijn wat er allemaal mogelijk is en welke partijen met elkaar aan tafel moeten, zegt De Jong.

‘De menukaart is opgezet om partijen uit te nodigen het gesprek aan te gaan en om de afspraken die tussen huurders en verhuurders gemaakt kunnen worden via een online tool te kunnen samenstellen. Het zorgt ervoor dat duurzaamheid een plek krijgt in de bedrijfsprocessen in het complexe samenspel tussen verschillende partijen in de vastgoedsector.’ Vastgoedbeleggers vinden het vaak belangrijk dat hun gebouwen duurzaam zijn en op de lange termijn goed verhuurbaar blijven, maar volgens De Jong betekent dit niet per se dat de beheerders dat ook voor elkaar kunnen krijgen en daarvoor worden ingeschakeld. ‘Het proces is nog niet duidelijk. Wie is nu waar verantwoordelijk voor?’

Standaard huurcontract

‘De menukaart is ontwikkeld als faciliterend instrument. Het einddoel is dat de processen die moeten leiden tot duurzame energiebesparingen standaard in huurcontracten worden verwerkt. Hiervoor zal in de markt duidelijkheid moeten ontstaan, bijvoorbeeld over de relatie tot de ROZ-contracten. Dat is nog niet het geval, vandaar dat de menukaart nu nog als zelfstandig instrument in de markt staat.’

In het geval dat de eigenaar en gebruiker twee verschillende partijen zijn, is de verdeling tussen de kosten en baten vaak een probleem. De menukaart vormt ook een oplossing voor deze zogenoemde split incentive. ‘Je kunt samen afspraken maken om de kosten en de energiebesparingen eerlijk te verdelen’, aldus De Jong.

Het Greenlease Dashboard, dat door Energy Matters is ontwikkeld als aanvulling op de menukaart, geeft inzicht in de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten. De Jong is momenteel bezig met een update van dit instrument. ‘We hebben het onder andere uitgebreid met maatregelen van de erkende maatregelenlijst. Als je de basisgegevens van je locatie invult, kun je met een druk op de knop een rapport produceren waarmee je inzicht krijgt in wat er voor een gebouw mogelijk is aan energiebesparing.’