15 Erkende Maatregelen energiebesparing vastgoed (infographic)

15 Erkende Maatregelen energiebesparing vastgoed (infographic)

Voor bedrijven en instellingen is er sinds 1 december 2015 een lijst met erkende maatregelen opgesteld. De erkende maatregelen komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de EIA en de MIA/Vamil.

De maatregelenlijst is gemaakt voor drie sectoren: kantoren, instellingen waar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden en instellingen waar medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende behandelingen worden verricht. Deze bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hierbij gaat het om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). Daarover zijn afspraken gemaakt – die in het Energieakkoord en in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit staan.

De erkende maatregelenlijst moet het makkelijker maken om energie te besparen en op zo aan de wet te voel doen. Het zijn gebouwgebonden maatregelen die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Zo kunnen de bedrijven en instellingen er volgens de RVO zelfs geld mee verdienen.

Erkende maatregelen

De lijst bestaat uit de volgende erkende maatregelen:

1. Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
2. Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.
3. Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet.
4. Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.
5. Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.
6. Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.
7. Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in onverwarmde ruimten.
8. Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.
9. Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen.
10. Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.
11. Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.
12. Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging brandt.
13. Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
14. Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.
15. Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.
Voor de sector zorg en welzijn komt er nog een maatregel bij: Vollasturen ventilatoren beperken door lager toerental van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet

Infographic erkende maatregelen onderwijs

Voor gebouweigenaren en -gebruikers die aan de slag willen met energiebesparing en de erkende maatregelen, heeft de RVO inzichtelijke infographics gemaakt. Per maatregel staat onder andere beschreven welke mogelijke technieken ten opzichte van de uitgangssituatie kunnen worden toegepast, en of er technische of economische randvoorwaarden zijn.

Bekijk de pdf met de infographic voor kantoren, onderwijs en zorg en welzijn

Bron: RVO, FMM