Werkplek slechts in 54% van de gevallen goed voor productiviteit

Werkplek slechts in 54% van de gevallen goed voor productiviteit
PARTNERBIJDRAGE

Op het congres ‘Kantorenmarkt: wat wil de toekomstige huurder’ spreekt Gideon van der Burg van Leesman Index over de kwaliteit van de werkplek en de invloed van het gebouw op arbeidsproductiviteit.

De Leesman Index heeft onder ruim 140.000 medewerkers in 50 landen de effecten van de werkomgeving op de productiviteit onderzocht en is daarmee de grootste beschikbare database op dit gebied. ‘De gebruiker past zich niet aan het gebouw aan’, zegt Gideon van der Burg, ‘het gebouw moet zich aan de gebruiker aanpassen.’

Leesman onderzoekt de relatie tussen de werkomgeving en de ervaren arbeidsprestatie, door de mate van tevredenheid bij medewerkers op een groot aantal punten in kaart te brengen. Het gaat daarbij om de manier waarop medewerkers hun werk kunnen organiseren, de aanwezige faciliteiten, maar ook de fysieke aspecten van de werkomgeving. Van der Burg: ‘We kijken eerst naar wat mensen doen, wat ze belangrijk vinden en waar ze goed of slecht in ondersteund worden.’ Het gaat dan om de inrichting van het gebouw, beveiliging, parkeren, sport- of ontspanningsmogelijkheden in de buurt. ‘Koffie staat altijd op nummer 1, nog belangrijker dan IT faciliteiten’, zegt Van der Burg met een lach. Maar de fysieke omgeving, met daglicht, kunst, groen, de temperatuurregeling en de akoestiek blijken belangrijke factoren.

Leesman-Lmi-1

(Bron: Review Leesman Index – De percentages in blauw zijn de uitkomsten van de groep gebouwen met Lmi index van 70 of hoger)

Binnenklimaat

‘In totaal zijn meer dan 140.000 medewerkers in 1200 gebouwen bevraagd, met een response van 63%. Om je een idee te geven, van al die respondenten zegt maar 54% dat de werkomgeving productief werken mogelijk maakt. Zo’n 17% is neutraal. Dus bijna één derde is ontevreden over de mate waarin de werkplek het mogelijk maakt productief te werken.’ De oorzaak hiervoor ligt in meerdere factoren, maar de kwaliteit van het binnenklimaat staat in menig onderzoek permanent in de top 3. ‘Dat geldt ook voor ons,’ zegt Van der Burg. ‘De temperatuurregeling staat op de derde plaats.’

Leesman-Lmi-2

Ieder kwartaal komt Leesman met een bijgewerkte review en in de laatste valt te lezen dat 80,7% van de respondenten de temperatuur op de werkplek belangrijk vindt en dat slechts 26,9% daarover ook tevreden is. ‘Dat is schrikbarend laag’, zegt Van der Burg. ‘Over de akoestiek zegt 76,5% het geluidsniveau belangrijk te vinden en maar 29,7% is daar tevreden over.’ Dit soort uitkomsten kunnen organisaties stimuleren om verbeteringen aan te brengen. Maar de omvangrijke database van Leesman maakt interessante analyses mogelijk. ‘Wij zien bijvoorbeeld dat de akoestiek de beste voorspeller is van productiviteit.’ Door te kijken naar organisaties die hoog scoren op de index, wordt duidelijk wat wel werkt en wat niet. ‘Gebouwen met een atrium scoren hoger op onze index.’ Ook is de beschikbaarheid van stilteruimtes om in je eentje of met zijn tweeën te werken van invloed.

Duurzaamheid

Nieuw gebouwde kantoren die hoog scoren op duurzaamheidsbenchmarks als BREEAM-NL of de GRESB-index zijn niet per definitie ook de meest productieve. ‘Je kunt best een duurzaam gebouw hebben, waar mensen toch niet productief in kunnen werken’, zegt Van der Burg. ‘Als mensen er niet naar toe willen komen en liever thuis werken, dan schiet je het doel voorbij.’ Als een duurzaam gebouw de werknemer geen mogelijkheden biedt om invloed te hebben op de eigen werkplek, zoals bijvoorbeeld met een individuele temperatuurregeling, dan zal de tevredenheid laag blijven. ‘De basis is om goed te kijken wat mensen doen tijdens hun werk en hoe je dat het beste kunt faciliteren. Met de Leesman Index meten wij die relatie en kan onze data dienen als benchmark voor facilitair managers en gebouweigenaren.’

Leesman-Lmi-3

Kantorenmarkt: wat wil de toekomstige huurder?

Gideon van der Burg spreekt op het congres op 14 april 2016 dat door Platform Duurzame Huisvesting en Vastgoedjournaal wordt georganiseerd. Compleet met inspirerende sprekers en verschillende themasessies in de ochtend. Voor meer informatie, het volledige programma en om aan te melden: klik hier.

Beeld Leesman-Lmi-1: Leesman Index
Beeld Leesman-Lmi-2: Leesman Index
Beeld Leesman-Lmi-3: Leesman Index