Woningcorporatie de Kernen plaatst zonnepanelen op 3.000 woningen

Woningcorporatie de Kernen plaatst zonnepanelen op 3.000 woningen

Woningcorporatie De Kernen gaat fors inzetten op zonne-energie. Vanaf dit voorjaar tot en met 2018 worden er op 3.000 huurwoningen zonnepanelen geplaatst. Voor 2020 moeten huurwoningen van De Kernen gemiddeld energielabel B of hoger hebben.

Persbericht – Betaalbaar wonen door middel van energiezuinige woningen heeft de hoogste prioriteit bij de woonstichting. De Kernen is al geruime tijd bezig haar woningen te isoleren en hierop zonnepanelen te plaatsen. Er zijn al op 420 woningen zonnepanelen gelegd. De Gelderse woningcorporatie wil de landelijke afspraak nakomen om de huurwoningvoorraad op gemiddeld energielabel B uit te laten komen.

Woonlasten zoveel mogelijk beperken

Met investeringen in duurzaamheid en energiebesparing wil De Kernen de woonlasten van haar huurders zo veel mogelijk beperken, hun wooncomfort verbeteren en bijdragen aan een beter milieu. Daarbij komt dat woningen die relatief weinig energie verbruiken, meer waard zijn. De verwachting is dat negen zonnepanelen ongeveer 22 tot 30 euro per maand aan besparing op de elektriciteitsrekening op gaan leveren.

De zonnepanelen worden gelegd op woningen die nog geen energielabel A hebben en nog lang genoeg verhuurd kunnen worden. Dit geldt ook voor woningen met een zogeheten verkooplabel.

Bewoners stimuleren op energiebesparing

De Kernen maakt haar woningbezit door deze maatregelen versneld ‘groen’. Al in 2018 realiseert De Kernen gemiddeld energielabel B voor alle woningen. De woonstichting doet meer dan in haar energiebeleidsplan staat. Vanaf 2018 hebben 3.400 van haar 4.500 huurwoningen zonnepanelen. Dat is driekwart van het woningbezit.

De Kernen is zich ervan bewust dat energie besparen niet alleen bereikt wordt door het leggen van zonnepanelen. De corporatie wil ook haar klanten stimuleren om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit doet ze onder andere door een energiebespaarwedstrijd en door een onderzoek te doen naar wat energiezuinig gedrag structureel kan stimuleren. Een student aan de Radboud Universiteit Nijmegen doet hier onderzoek naar tussen maart en juli.

Subsidie

De energiebesparende maatregelen van de afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd door subsidiegeld van de provincie (Gelderse Investeringsimpuls) en investeringen van woningcorporatie. Hiermee heeft de woonstichting op 420 woningen zonnepanelen gelegd. De 1% extra huurverhoging uit 2014, lage rentes op nieuwe leningen en streng financieel beleid van De Kernen maken het mogelijk meer te doen voor haar huurders dan voorzien op het gebied van het energiezuinig maken van de woningen.

De Kernen heeft voor dit grootschalige project een interne projectgroep in het leven geroepen waarin de diverse disciplines vertegenwoordigd zijn. Zij hebben mandaat om dit project van A tot Z te organiseren en implementeren; van aannemersselectie tot en met bewonerscommunicatie.

Bron: De Kernen