SADC en Green IT verduurzamen datacenterhotspot Schiphol

SADC en Green IT verduurzamen datacenterhotspot Schiphol

Schiphol Area Development Company en Green IT Amsterdam slaan de handen ineen om samen te werken aan de uitbreiding van de datacenterhotspot rondom Schiphol. Door deze unieke samenwerking wordt een efficiënt en vooral duurzaam datacenter-ecosysteem gecreëerd.

Persbericht – SADC ontwikkelt hoogwaardige werklocaties op de Westas. Er wordt onderzocht of de huidige datacenterhotspot van Schiphol uitgebreid kan worden door ontwikkeling van een Green Datacenter Campus op Schiphol Trade Park. Rondom Schiphol is de datacenterhotspot gegroeid tot een ecosysteem van datacenters met uitstekende connectiviteit. Op Schiphol Trade Park is ruimte voor een verdere groei van de hotspot en kan de verduurzaming van de datacentersector op een hoger niveau worden getild.

Samen met Green IT Amsterdam leidt dit tot een breed gedragen transitie naar een verregaande doorvoering van best practices en innovatieve methodes op het gebied van efficiëntie, energie en de circulaire economie. Het doel is het faciliteren van baanbrekende initiatieven zoals stabiele integratie van duurzame energie en uitwisseling van warmte.

Circulaire economie

SADC werkt aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en onderneemt actie op trends als digitalisering en de manier waarop bedrijven innovatief en concurrerend proberen te blijven. Daarbij investeert SADC in netwerken, de voorzieningen op en rondom de locaties én verbindt SADC partijen om samen meer resultaat te bereiken in de kwaliteit van het regionale vestigingsmilieu.

De samenwerking met Green IT Amsterdam past volgens Jeanet van Antwerpen (directeur SADC) binnen de strategie van SADC: ‘Wij werken hard aan de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Datastromen zijn steeds meer de motor van de economie. Een Green Datacenter Campus past daarmee uitstekend in de ambities van SADC.’

Metropoolregio Amsterdam

De projectmatige aanpak zal eraan bijdragen dat er ook in toekomst kan worden voldaan aan de vraag naar ruimte voor duurzame datacenters in de Metropoolregio Amsterdam. Dankzij de uitstekende connectiviteit is Amsterdam al een populaire vestigingsplek voor datacenters, en de verwachting is dat met de versterking van de duurzame infrastructuur rond de hotspots (Science Park, Amstel/Zuidoost en Schiphol) de datacentersector haar rol kan versterken als drijvende kracht van de digitale economie in de Metropoolregio Amsterdam.

Green IT Amsterdam

Stichting Green IT Amsterdam is een consortium van bedrijven en kennisinstellingen met een focus op duurzame datacenters, slimme applicaties en slimme energiesystemen. Directeur Jaak Vlasveld is trots op de samenwerking: ‘De deelnemers van Green IT Amsterdam bieden veel kennis op het gebied van duurzame datacenters, en SADC is vooruitstrevend in duurzame gebiedsontwikkeling. We zijn er trots op dat we deze twee domeinen nu voor het eerst laten samenkomen om Amsterdam te versterken als smart city met green datacenter hotspots.’

Bron: Green IT Amsterdam