Energiebenchmark utiliteit nu online

Energiebenchmark utiliteit nu online

De door ECN gepubliceerde ‘benchmark energieverbruik dienstensector en bedrijfsgebouwen’ is door EnergieVastgoed beschikbaar gemaakt als online rekentool. Vergelijk nu uw energieverbruik met de landelijke benchmark!

Vorig jaar bracht ECN-onderzoeker ing. J.M. Sipma het energiebesparingspotentieel van utiliteitsgebouwen in kaart. Begin dit jaar verscheen het vervolg: het energieverbruik van 24 verschillende gebouwtypen binnen de dienstensector en enkele industriële sectoren. De onderliggende dataset is nu door EnergieVastgoed als online rekentool gepubliceerd. Vastgoedeigenaren en gebruikers van gebouwen kunnen het eigen energieverbruik nu eenvoudig benchmarken tegen het nationaal gemiddelde.

Ga direct naar de EnergieVastgoed Benchmarktool om uw eigen energieverbruik te vergelijken.

De Benchmarktool werkt eenvoudig: kies het gebouwtype en geef het BVO op. Voer vervolgens het jaarverbruik aan elektriciteit en gas in en klik op ‘bereken’. Het verbruik wordt nu afgezet tegen het gemiddelde verbruik zoals berekend door ECN. Eerst meer weten? Lees dan ‘Energieverbruik Dienstensector‘ over het onderzoek van ECN en de wijze waarop de benchmark is gemaakt.

24 gebouwtypen

In het onderzoek zijn verschillende databestanden gekoppeld, met de de basisadministratie adressen en gebouwen als uitgangspunt. Het CBS leverde de data van gas- en elektriciteitsverbruik. Verder werd onderscheid gemaakt naar gebouwgrootte en naar bouwjaarklassen. In de tabel hieronder worden de eindresultaten gegeven met de gemiddelde energie-intensiteiten. Met ‘ongewogen’ wordt bedoeld het totale verbruik gedeeld door het aantal gebouwen.

Met dit benchmarkonderzoek is een belangrijke stap gezet en voor het eerst zijn goed gedetailleerde, actuele verbruiksgegevens beschikbaar, op basis van verbruiksdata over 2013. Eerder was de publicatie ‘Energieverbruik per functie’ (Meijer Energie & Milieumanagement B.V. voor SenterNovem) uit 2009 een bruikbaar overzicht van kentallen. Door eerder bepaalde kentallen op een rij te zetten wordt een trend zichtbaar. Zeker indien we de komende jaren het effect van energiebesparing willen volgen, is het jaarlijks verversen van het benchmark nodig. Overigens, zo meldt Sipma in zijn artikel, was de gasintensiteit voor kantoren in 1995 ongeveer 38 m3/m2. Dat betekent dat het gasverbruik in 13 jaren met 56 procent is afgenomen.

Ga hier naar de EnergieVastgoed Benchmarktool.

Lees ook: Energiebenchmark van 16 gemeenten.