Zorggroep Amstelring tekent drie energieprestatiecontracten

Zorggroep Amstelring tekent drie energieprestatiecontracten

Zorggroep Amstelring heeft drie energieprestatiecontracten getekend voor de verduurzaming van drie van haar eigen panden. De prestatiecontracten bestaan uit een duurzame renovatie en prestatiegericht beheer. En dat voor een periode van 15 jaar.

Het totale energievolume, de onderhoudsconditie en de daaraan verbonden onderhoudskosten van het gebouw worden gegarandeerd. Het consortium dat de drie projecten uitvoert bestaat uit bouwer Dura Vermeer (coördinatie van beheer en onderhoud), ESCo Eneco (verzorging energiemanagement) en installateurs Roodenberg en Terberg. De duurzame renovatie zal er toe leiden dat de drie zorglocaties weer toekomstbestendig worden gemaakt. Het energieverbruik wordt teruggedrongen en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. De ingrijpende renovatiewerkzaamheden voor zorglocatie Bornholm in Hoofddorp zijn inmiddels van start gegaan en het energieverbruik van dat gebouw zal uiteindelijk met 33 % worden teruggebracht. Ook de locaties Vreugdehof (Amsterdam) en Groenelaan (Amstelveen) zullen dit jaar worden aangepakt.

ESCo-constructie

In 2013 sloot Amstelring een raamovereenkomst met hetzelfde consortium van Eneco, Dura Vermeer en Roodenburg. Hierbij zijn energie- en onderhoudsprestatiecontracten uitgewerkt voor negen Amstelring-zorglocaties.  Het consortium ontwikkelde bovendien een ESCo-constructie voor 10 locaties met een extra incentive, waarbij 20% van de energiebesparing direct ten goede komt aan de zorg. Waar normaal 100% van de energieprestaties terugvloeien naar de ESCo, wist Eneco deze business case sluitend te maken op basis van 80%.

Seminar

Zorggroep Amstelring heeft inmiddels dus al enige ervaring met het uitbesteden van van het energie- en onderhoudshoofdstuk. Hoe bevalt dat? En wat levert het de zorggroep precies op? Op die vraag geeft Wim Claessen, hoofd huisvesting bij Amstelring, op 24 mei 2016 antwoord tijdens een speciaal seminar van het ESCoNetwerk.

Voor veel organisaties is energie een non-issue vergeleken bij het totale kostenplaatje. Energie moet er gewoon zijn. Tegen zo laag mogelijke kosten. En techniek moet het gewoon doen. Wat gebouweigenaren en -gebruikers zich echter onvoldoende realiseren, is dat hun vaak suboptimale energiehuishouding al met kleine ingrepen aanzienlijk verbeterd kan worden. Dit levert direct al flinke besparingen op. En of het nu gaat om kantoren, zorggebouwen, ziekenhuizen, sportcomplexen of andere gebouwen; verduurzaming leidt nooit alleen maar tot lagere energiekosten. Veel organisaties merken dat de vraag ‘hoe kan mijn energierekening omlaag?’ leidt tot een aanpak die vele spin-offs kent, over de hele linie van de organisatie.

Comfortabele en gezonde zorgomgeving

Een voorbeeld hiervan is de locatie waar dit seminar plaatsvindt: Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem. Op Papendal (Sportcentrum, Hotel en Congrescentrum) worden, mede dankzij een betere omgeving en prettiger binnenklimaat, betere prestaties geleverd door de topsporters. Bovendien leidt dit tot meer (en vooral tevreden) bezoekers, waardoor de gehele exploitatie exponentieel verbeterd is. Maar ook zorggroep Amstelring is een goed voorbeeld. Er is een betere energiehuishouding dat zorgt voor een comfortabele en gezonde zorgomgeving Zorgbehoevenden en verpleegkundigen worden minder snel ziek en functioneren beter. In beide praktijkvoorbeelden leidde de energiereductie-vraag bovendien tot het beter nadenken over vastgoedvisie en daardoor het bewust maken van keuzes, die anders nog jaren vooruit waren geschoven.

Bron: ESCoNetwerk.nl