Grip op energie en integrale bouwkwaliteit op congres NulNu 2016

Grip op energie en integrale bouwkwaliteit op congres NulNu 2016

Hoe krijgen de bouw- en installatiesector grip op energie en integrale bouwkwaliteit? Sprekers behandelen dit vraagstuk tijdens het congres NulNu 2016 op 13 juni in de Jaarbeurs. Met uitleg over tools en methodieken voor duurzaam ontwerp, toetsing en garantie.

Persbericht – Energieverbruik in met name bestaande woningen blijkt moeilijk voorspelbaar. Slecht geïsoleerde woningen die een extra trui noodzaken, slecht ingeregelde installaties terwijl de woning een goede energiescore heeft, een energielabelberekening die niet aan de fysische realiteit is gerelateerd. Zulke factoren maken het lastig om energieverbruik goed in beeld te brengen en prestaties te garanderen. Het congres NulNu 2016 in Utrecht stippelt de route uit hoe de bouw- en installatiesector in Nederland wel grip krijgt op energie en integrale bouwkwaliteit.

Prestatiegarantie

Vanuit allerlei richtingen wordt aangemoedigd dat de bouwer en installateur prestatiegarantie geven voor duurzame renovaties of nieuwbouw, door nieuwe contractvormen tot de nieuwe wet op kwaliteitsborging. Het geven van garanties is voor de opdrachtnemer echter alleen verantwoord, wanneer er al in de ontwerpfase nauwkeurige voorspellingen kunnen worden gedaan over de bouwfysische, functionele en economische prestaties van het gebouw of de installaties.

Hoe reken- en meetinstrumenten de bouwer of installateur helpen om prestatiegarantie te geven en hoe opdrachtgevers deze middelen kunnen inzetten voor optimale kwaliteit, staat centraal tijdens NulNu 2016. Het programma is interessant voor de gehele keten; opdrachtgever, ontwerper, adviseur, aannemer en installateur.

Tools

Onder andere via de nZEB-tool, de AQSI-tool, de Nationale Milieudatabase, BENG2020 en de C2C-toolbox belichten topsprekers hun kijk, kennis en ervaring om duurzame bouwkwaliteit te borgen, te berekenen en te beoordelen. Een internationale expertworkshop over het kozijn van de toekomst door Frans Freundorfer uit Duitsland vindt voorafgaand aan het congresprogramma plaats.

Het programma is opgebouwd uit 6 plenaire presentaties en 2 rondes masterclasses met keuze uit 5 verdiepende presentaties. Op de kennismarkt staan verschillende organisaties met tools en methodieken. Kijk voor meer informatie over het programma, inschrijven en deelname aan de kennismarkt op www.nul-nu.nl. Het congres NulNu 2016 wordt georganiseerd door vereniging DNA in de Bouw en de Jaarbeurs.

Bron: NulNu 2016