GPR gebouw 4.3. maakt circulair bouwen eenvoudiger

GPR gebouw 4.3. maakt circulair bouwen eenvoudiger

Door het vernieuwde subthema Circulair materiaalgebruik in de release van GPR Gebouw 4.3 is circulair bouwen eenvoudiger geworden.  Ook de Energiemodule in GPR Gebouw 4.3 is geactualiseerd, met een nieuwe EPG-rekenkern inclusief het Nader Voorschrift voor bestaande woningen.

Persbericht – In de bouwwereld komt steeds meer aandacht voor de grondstoffenproblematiek en het circulaire denken. Bij circulariteit van gebouwen gaat het over de kringloopgedachte, dus het sluiten van kringlopen en daarmee het voorkomen dat we eindige grondstoffen afdanken. Dat kan op alle niveaus, van materiaal en product tot en met gebouw. En zowel voor materialen als voor energie en water door gebruik te maken van duurzame, oneindige bronnen, met de zon als meest bekende.

Circulariteit

Het maken van kringlopen is met materialen mogelijk door grondstoffen te gebruiken die in de natuur weer aangroeien in de tijd dat ze in een gebouw als materiaal van waarde zijn. En als dat niet volledig lukt met deze hernieuwbare grondstoffen, dan kunnen we circulariteit bereiken door producten en methoden te gebruiken die ervoor zorgen dat hergebruik na beperkte bewerking in een volgende toepassing mogelijk is. Ook door de andere thema’s van GPR Gebouw loopt circulariteit als rode draad. Gebouwen zijn van oudsher al producten die lang mee moeten kunnen, en de kans dat de levensduur langer is neemt toe als die gebouwen fijn zijn voor mensen. En juist daar ligt in GPR Gebouw de nadruk op, met thema’s als Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde.
Nieuw subthema: Circulair materiaalgebruik

In GPR Gebouw versie 4.3 is hiervoor onder het thema Milieu een apart subthema te vinden met onderwerpen als
Hergebruik producten, circulaire materialen (biobased of secundair), hout uit duurzaam beheerde bossen, bouwmethode afgestemd op efficiënt materiaalgebruik en bouwmethode afgestemd op meerdere cycli.

EPG NV-rekenkern

Met de nieuwe EPG NV-rekenkern (NEN 7120), inclusief het Nader Voorschrift voor bestaande woningen kan op de van GPR bekende snelle wijze, de energie-index (EI) van een woning of woongebouw worden berekend. Scenario’s en varianten voor energiebesparing zijn snel door te rekenen met direct inzicht in het effect op de GPR-score en andere KPI’s. Ook is in beeld gebracht wat het effect van de genomen maatregelen is op de energielasten.
John Mak, directeur W/E adviseurs en maker van GPR: “Het verschijnen van GPR Gebouw 4.3 is een belangrijke stap naar het eenvoudig meetbaar maken van circulariteit van gebouwen.”
En het wordt binnenkort nog makkelijker!

De Duurzaamheidsprestatie Gebouw, afgekort DPG, voegen we toe aan het resultatenblad van GPR Gebouw. De DPG is een optelsom van de milieubelasting in één getal als gevolg van het gebouwgebonden energie- en materiaalgebruik. Door energie en materiaal in samenhang te beschouwen, is het voor de gebruiker eenvoudiger om een ontwerp op het gebied van duurzaamheid te optimaliseren. En dat zonder extra moeite, want we maken gebruik van de huidige energie- en milieuprestatieberekeningen.

Bron: GPR gebouw