IBC Solar levert groot PV-installatie voor eigen verbruik in Nederland

IBC Solar levert groot PV-installatie voor eigen verbruik in Nederland

IBC Solar, specialist op het gebied van PV-installaties, heeft haar tot nu toe grootste dak installatie met zonnestroom voor eigen verbruik geleverd. De door IBC Solar B.V. – Nederlandse dochter van het Duitse moederbedrijf – geleverde 2,4 Megawatt zijn in de provincie Gelderland in gebruik genomen.

Persbericht – De installatie, van in totaal 9.240 modules, is geplaatst op verschillende daken van de firma Plospan, een houtverwerkingsbedrijf in Waarbenburg. Circa 75% van de geproduceerde groene stroom worden voor eigen gebruik ingezet, de rest wordt in het energienet gevoed. Voor de installatie was Xperal verantwoordelijk, partner van IBC Solar. De installatie is de grootste PV-installatie bij een familiebedrijf in Nederland.

Plospan

De groene gedachte past bij Plospan: Het in vierde generatie gevoerde familiebedrijf recyclet houtafval tot bodembedekkingsmateriaal voor dierenverblijven (paarden, vee en kleine huisdieren) en tot milieuvriendelijke brandstof in de vorm van hoogwaardige houtpellets. Het gebruik van zonnestroom voor eigenverbruik is een deel van hun consequente duurzaamheidsstrategie, waarmee Plospan bovendien puur geld verdient. Het bedrijf met ongeveer 70 medewerkers gebruikt de stroom voor haar eigen productieprocessen en verzorgt daardoor de machines en de logistiek met milieuvriendelijke energie. Hierdoor worden de stroomkosten duidelijk verlaagd en zou de investering in de PV-installatie zich in rond tien jaar moeten amortiseren. In totaal produceert de PV- installatie rond 25% meer als Plospan verbruikt. Het overschot wordt aan het energienet geleverd. Deze hoeveelheid stroom is voldoende om 145 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Over IBC Solar

IBC Solar biedt totaaloplossingen voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht. De onderneming voorziet in het volledige spectrum: vanaf de eerste planningsfasen tot en met de overdracht van bedrijfsklare zonne-energiesystemen.

IBC Solar heeft inmiddels PV-systemen geïnstalleerd met een vermogen van meer dan 3 GW. Het toepassingsgebied van deze systemen loopt uiteen van grote, fotovoltaïsche energiecentrales en zonnefarms die het elektriciteitsnet van stroom voorzien, tot en met systemen die zijn ontworpen voor een standalone energiesysteem. Ze worden gebruikt voor de elektriciteitsvoorziening aan particuliere woningen, ziekenhuizen in Afrika, scholen in Zuidoost-Azië, radiotorens in Zuid-Amerika, berghutten in de Alpen en olieplatforms van grote energiemaatschappijen.

Bron: IBC Solar