Woningcorporatie Woonstad Rotterdam vervangt 43.000 lampen door LED-verlichting

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam vervangt 43.000 lampen door LED-verlichting

Woningcorporatie Woonstad Rotterdam vervangt de komende twee jaar 43.000 lampen door LED-verlichting in algemene ruimten van alle wooncomplexen. Deze investering bedraagt circa 6 miljoen euro. Woonstad Rotterdam is de eerste corporatie die op deze schaal LED-verlichting invoert.

Persbericht – Met ingang van deze maand vervangt Woonstad Rotterdam standaard verlichting door LED-verlichting in trappenhuizen, portieken, bergingsgangen en andere algemene ruimten van wooncomplexen. De energiebesparing door gebruik van LED-verlichting in wooncomplexen komt 100% ten goede aan bewoners via een verlaging van de servicekosten.  LED-lampen gaan minder vaak stuk en indien mogelijk wordt gebruikt gemaakt van bewegingssensoren. Woonstad Rotterdam werkt gedurende de looptijd van het project samen met bedrijven Beers en Meerbouw Rotterdam BV.

Duurzaamheidsprogramma

De corporatie werkt aan een kwalitatief, duurzame woningvoorraad die ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en betaalbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke afspraken op het gebied van energielabels en CO2-reductie.  Daarom heeft Woonstad Rotterdam een duurzaamheidsprogramma opgesteld waar de komende tien jaar 100 miljoen euro extra in geïnvesteerd wordt. Naast het verder verduurzamen van de Rotterdamse woningvoorraad zet Woonstad Rotterdam in op het stimuleren van bewoners om energie te besparen, met als uiteindelijk doel de woonlasten betaalbaar te houden. Hier maakt het project met de LED-verlichting ook deel van uit.

Warmtenetwerk

Een van de andere projecten binnen het duurzaamheidsprogramma is het aansluiten van 156 flatwoningen op het Rotterdamse warmtenetwerk. Dit project wordt in 2016 gerealiseerd in samenwerking met Eneco. In totaal wil Woonstad Rotterdam de komende jaren ongeveer 1.650 woningen aansluiten in het gebied Prinsenland, een van de grootste aansluitingen van bestaande bouw op restwarmte in Rotterdam.

De flat wordt afgekoppeld van het gasnet en aangesloten op het warmtenet, waarmee onder meer industriële restwarmte uit de Maasvlakte via heetwaterleidingen wordt getransporteerd naar woonwijken en bedrijven. Door huizen te verwarmen met warmte die anders in de omgeving geloosd zou worden, besparen we op energie en beperken we uitstoot van CO2. Het energielabel verbetert hiermee van een label F naar label A.

De organisatie streeft naar een gemiddelde Energie Index van 1,25 (energielabel B) in 2025 en een CO2 reductie van 33% ten opzichte van 2008 in 2020. Naast het verduurzamen van de woningvoorraad stimuleert Woonstad Rotterdam bewoners energie te besparen om de woonlasten betaalbaar te houden.

Bron: Woonstad Rotterdam

Beeld : Pixies