Breeam-NL outstanding voor winkelcentrum Heuvel Eindhoven

Breeam-NL outstanding voor winkelcentrum Heuvel Eindhoven

Winkelcentrum Heuvel Eindhoven had de ambitie om met een herontwikkeling het meest duurzame winkelcentrum van Nederland neer te zetten. En dat is gelukt. Winkelcentrum Heuvel beschikt nu over een tweetal Breeam-NL certificaten.

Samen met eigenaar CBRE Global Investors heeft CBRE, verantwoordelijk voor het winkelcentrummanagement, duurzaamheid centraal gesteld bij alle keuzes die tijdens de herontwikkeling en voor de exploitatie zijn gemaakt. De Breeam-NL certificaten die hiermee zijn behaald zijn een unicum voor een winkelcentrum dat al 25 jaar bestaat. Op het onderdeel beheer heeft het winkelcentrum het Outstanding certificaat behaald en een Breeam-NL Excellent op het onderdeel gebouw.

Reductie energie- en gasverbuik

Tijdens de herontwikkeling van de Heuvel die eind 2015 is afgerond zijn leverancier-aannemers steeds gevraagd het meest duurzame alternatief te leveren. Daarnaast heeft het management van het winkelcentrum gedurende de exploitatie diverse duurzame keuzes gemaakt. Deze maatregelen hebben in 2012-2015 onder meer geleid tot een reductie van het energieverbruik (kwh) met 32,6% en van het gasverbruik met 39,8%, ondanks het energieverbruik van het materieel dat tijdens de verbouwing is gebruikt.

De voordelen van de Breeam in-use verbetering hebben de volgende effecten op de Heuvel:

  • De servicekosten worden verlaagd en de efficiency van de operatie wordt verbeterd.
  • De vraag van de markt om lage kosten in combinatie met hoge service wordt vervuld, wat nieuwe huurders aantrekt.
  • Verbetering klimaat voor bezoekers, winkeliers en personeel.
  • Verhoging bewustzijn en verantwoording van eigenaar, beheerder en winkeliers.

Breeam Winkelcentrum Heuvel

NRW Marketingprijs

In April was winkelcentrum Heuvel Eindhoven één van de winnaars van de NRW Marketingprijs. Heuvel Eindhoven won in de categorie beste verbouwingscampagne. Ook won de Eindhovense verbouwing de NRW Publieksprijs. De NRW Marketingprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve, inspirerende en effectieve marketinginspanningen voor een winkelgebied.

Een grootschalige verbouwing was nodig om het gedateerde winkelcentrum Heuvel Eindhoven weer op de kaart te zetten. Het kampte met een terugloop in aantal bezoekers en een negatief imago. De verbouwing is ingezet als marketingtool en de campagne Time for change had als doel om het imago te verbeteren. De jury zegt hierover: ‘De noodzakelijke verbouwing is op een zeer vernieuwende wijze als excellent uitgewerkte marketingtool ingezet met als resultaat dat het imago is verbeterd, de passanten aantallen zijn gestegen en de huurderstevredenheid is gegroeid. Dit behaalde resultaat is te danken een de uitstekende samenwerking met alle betrokkenen.’

Bron: Heuvel Eindhoven