Wijzigingen STEP-regeling per 1 juli 2016

Wijzigingen STEP-regeling per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 wijzigt de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Die is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande huurwoningen. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord.

Allereerst worden de subsidiebedragen verhoogd. De verhoging geldt voor nieuwe aanvragen en met terugwerkende kracht ook voor bestaande verleningen. De oorspronkelijke subsidiebedragen van de STEP-regeling waren gebaseerd op investeringscijfers uit 2010/2011. Daarop is een inflatiecorrectie is toegepast. Verder wordt het bedrag gebaseerd op 25% van de gemiddelde investeringen in verduurzaming, in plaats van 20%.

Subsidie voor zeer energiezuinige renovaties

Om zeer energiezuinige renovaties te stimuleren, wordt nu ook subsidie verstrekt voor renovaties die verdergaan dan een Energie-Index (EI) van 1,20 . Hierdoor krijgen zeer energiezuinige renovaties zoals (bijna) energieneutraal en nul-op-de-meter een hogere subsidie dan voorheen.

De minimale verbetering van de Energie-Index wordt voor enkele specifieke gevallen verlaagd van 3 naar 2 klassen. Met deze verlaging komen meer woningen in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de koppeling met de afspraken uit het Energieakkoord overeind (in 2020 gemiddeld label B in de sociale verhuur en minimaal label C voor 80% van de particuliere verhuur). Woningrenovaties van sociale verhuurders moeten een EI van 1,4 of lager bereiken (voorheen ten minste label B). Die van particuliere verhuurders dienen op een EI van 1,8 of lager (voorheen label C) uit te komen.

Verlenging van de looptijd tot en met 2018

Het aanvragen kan één jaar langer. Aanvragen kan tot en met 31 december 2018. Vastgestelde subsidies worden wel nog steeds in 2018 en 2019 betaald. Door de verruiming van de aanvraagperiode is er voor verhuurders nu meer tijd om nieuwe projecten op de rails te zetten.

Lees de publicatie van de wijzigingen in de Staatscourant

Aanvragen binnengekomen tot 1 juli 2016 worden met terugwerkende kracht behandeld conform de nieuwe wijzigingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie over alle wijzigingen vindt u op Wijzigingen STEP-regeling.

Bron: RVO