Vereniging van Eigenaren kan BTW over zonnepanelen terugvragen

Vereniging van Eigenaren kan BTW over zonnepanelen terugvragen
EXPERTBIJDRAGE

In de praktijk is het vaak onduidelijk of en hoe Verenigingen van Eigenaren (VvE) BTW kunnen terugvragen op hun investering van zonnepanelen. Hoewel het aftrekken van de BTW mogelijk is, is het echter afhankelijk van wie mag gaan profiteren van de duurzame opwekking.

EnShared heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor het aftrekken van de BTW bij de aanschaf van zonnepanelen, namens alle VvE’s in Nederland, uit te zoeken. Tijdens een overleg tussen EnShared en de belastingdienst is het duidelijk geworden dat bij levering van de stroom aan de leden van de VvE middels de Postcoderoos de BTW over de investering kan worden teruggevraagd.

Onderneming zonder winstoogmerk

Sinds eind 2013 is het mogelijk om als consument de BTW over de investering van zonnepanelen terug te vragen. Dit naar aanleiding van een Uitspraak van het Europese Hof. Kort uitgelegd wordt men als leverancier van zonnestroom als ondernemer gezien en kan men net als bedrijven de BTW op de kosten terugvragen. Veel leveranciers van zonnepanelen bieden tegenwoordig een extra dienst aan waarin zij voor hun klanten deze BTW terugvragen.

Een VvE (voor een huizencomplex) is een onderneming zonder winstoogmerk en kent in de meeste gevallen dan ook geen BTW plicht. Als een VvE besluit om te investeren in zonnepanelen wordt vaak gekozen om het stroomverbruik van de gezamenlijke verlichting en liftinstallatie duurzaam op te wekken. In dit geval kan geen BTW over de investering worden teruggevraagd. Het leveren van stroom aan het eigen pand wordt gezien als een activiteit zonder winstoogmerk en is niet BTW plichtig. Dit is één van de redenen waarom het rendement voor een zonnepanelen installatie in dit geval laag is.

Postcoderoos

De Postcoderoos is een fiscale regeling speciaal ontwikkeld voor Vereniging van Eigenaren en Energiecoöperaties om stroom van zonnepanelen te delen met hun leden. Met de Postcoderoos verkoopt de VvE de stroom van de zonnepanelen aan een energieleverancier en krijgen zij een vaste vergoeding per opgewekte eenheid stroom. De stroom wordt niet voor haar eigen pand gebruikt maar verkocht aan een energieleverancier waardoor de VvE voor dit onderdeel door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien. Daardoor kan de VvE de BTW over de investering terugvragen wat een flinke kostenbesparing oplevert. Wel moet BTW worden afgedragen over de geproduceerde en verkochte zonne-energie.

Door als VvE te investeren profiteert men van veel kostenvoordelen waaronder de inkoopvoordelen en de vrijstelling op de energiebelasting. De investering biedt zo vergelijkbare rendementen met particuliere huiseigenaren die investeren in zonnepanelen.

Over EnShared

VvE’s kunnen met hulp van EnShared eenvoudig een proces doorlopen om gezamenlijk te besluiten stroom op te wekken en te delen. Onder meer omdat EnShared het administratieve proces, voor het voldoen aan alle richtlijnen, volledig faciliteert, veelal in samenwerking met uw eigen beheerder. Denk hierbij aan assistentie bij de BTW afhandeling, de aanvraag voor energiebelasting vrijstelling, en handige online diensten om alles eenvoudig te beheren.

Bron: EnShared