Basisschool in Oijen meest energiezuinige school van Nederland

Basisschool in Oijen meest energiezuinige school van Nederland

De multifunctionele accommodatie ‘t Hart van Oijen, en met name basisschool De Kleine Weide, is als eerste geëindigd in de tweede Top 15 Energiezuinige Scholen. De school is op dit moment de meest energiezuinige school van Nederland en ook één van de in totaal vier energieleverende scholen.

Het realiseren van een duurzame school vraagt om visie, gedreven projectleiders, goede samenwerking tussen alle partijen, creativiteit en doorzettingsvermogen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).nl ziet ’t Hart van Oijen dan ook als een bijzondere prestatie van de gemeente Oss, Filios scholengroep, Bouwbedrijf Van der Maazen en alle andere betrokkenen. Voor de inwoners van Oijen biedt het gebouw een sprankelend nieuw ‘hart’ en voor de leerkrachten en kinderen een gezonde en comfortabele leeromgeving.

Betere leerprestaties

Judith Arends, manager Duurzame bouw, Regio en samenleving bij de RVO.nl  heeft deze school het eerste Top 15 rapport en een ‘oorkonde’ uitgereikt. ‘Uit alle scholen die hebben meegedaan spreekt ambitie, doorzettingsvermogen en samenwerking vanuit alle betrokken partijen. Naast de positieve effecten op het milieu is een frisse omgeving ook goed voor de gezondheid en leerprestaties van de kinderen, en dat is natuurlijk het meest belangrijk’, aldus Arends.

Lieke Roof, directeur van de Kleine Weide, vertelt dat leerkrachten en kinderen erg enthousiast zijn over het binnenklimaat in de school: ‘Zelfs tijdens de afgelopen warme en klamme dagen was het hier erg fris. De school is ook lekker licht. En zonwering gaat automatisch naar beneden. En wij besparen nu geld op energie en onderhoud, dat we aan onderwijs kunnen besteden. Ik denk dat er niet veel dorpen zijn met zo’n mooi gebouw’. Ook wethouder van der Schoot is blij met het gebouw. ‘Duurzaamheid verbindt generaties. Wij staan voor een immense opgave en zullen toe moeten naar ‘en-en-en’: energiebesparing, energie slim inkopen en duurzaam opwekken. Dit is een prachtig voorbeeld’. Bouwbedrijf Van der Mazen, de initiator en trekker van het project, is zeer trots op het gebouw dat mede is gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage vanuit de NESK regeling.

Top 15 energiezuinige scholen

In totaal hebben 30 scholen uit het primair- en voortgezet onderwijs zich aangemeld voor de Top 15 energiezuinige scholen. In opdracht van RVO.nl heeft moBius Consult de berekeningen van de energieprestatie van de beste scholen gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. De scholen doen het nog beter dan verwacht. Zo is de nummer 15 maar liefst 68% zuiniger dan het Bouwbesluit voorschrijft. Drie scholen zijn ongeveer energieneutraal. En vier scholen zijn zelfs ruim energieleverend. De lijst bevat acht nieuwkomers. Om zo energiezuinig te bouwen is in alle scholen een slimme combinatie toegepast van goede isolatie, energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, verlichting en ventilatie en PV. Verder hebben alle scholen minimaal Frisse Scholen Klasse B voor het binnenmilieu.

Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw energieneutraal te zijn.  RVO.nl heeft de Top 15 samengesteld om ervaringen van koplopers met energieneutraal bouwen in beeld te brengen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Download het rapport met de toelichting op de Top 15 Energiezuinige scholen. U vindt meer informatie op Frisse scholen. Bekijk ook de projecten van de scholen op Energiezuiniggebouwd.

Bron: RVO.nl