Kwaliteit binnenklimaat bepaalt werkplekbeleving (cursus)

Kwaliteit binnenklimaat bepaalt werkplekbeleving (cursus)

Hoe zorg je voor een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat, voor een betere werkplekbeleving en hogere productiviteit? Volg de eendaagse cursus Binnenklimaat optimaliseren.

De relatie tussen arbeidsproductiviteit, gezondheid, een positieve werkplekbeleving en de kwaliteit van het binnenklimaat wordt steeds vaker gelegd. Temperatuur, luchtvochtigheid, (dag-)licht en geluid kunnen van grote invloed zijn. Maar daarnaast blijkt uit ieder onderzoek naar de beleving van werknemers dat het binnenklimaat stelselmatig in de top 3 van klachten staat. De inrichting, ICT-faciliteiten, het schoonmaakonderhoud en de smaak van de koffie zijn belangrijk. Maar ook de kwaliteit van het binnenklimaat is een factor die de facility manager kan beïnvloeden.

De optimale werkplek

Een complex van factoren bepaalt de ervaren kwaliteit van de werkplek. Zo is ook de locatie van het gebouw en de voorzieningen in de buurt van belang. De Leesman Index brengt ervaringen van (kantoor)medewerkers in kaart en daaruit blijkt dat ruim 80% van gebruikers de temperatuur op de werkplek belangrijk vindt, maar dat slechts 27% daarover tevreden is. Zoiets geldt ook voor de akoestiek: daarover is maar 30% tevreden. Dit soort factoren bij elkaar geteld laat zien dat in slechts 54% van de gevallen de werkplek bijdraagt aan productief kunnen werken.

‘Kantoorgebouwen zijn een sleutel tot gezondheid en productiviteit’,  meent Dr. Ing. Lada Hensen Centnerová van Hensen Consult. Volgens haar helpt belevingsonderzoek bij het verbeteren van het binnenklimaat. Dat hier iets moet gebeuren, is wel duidelijk. De jaarlijkse Center for People and Buildings Indicator laat zien dat het binnenklimaat de grootste bron van ontevredenheid is, keer op keer.

Invloed vanuit facilities

Eigendom, beheer en gebruik van een gebouw is lang niet altijd in één hand. Technisch onderhoud is veelal ‘piepgestuurd’, met andere woorden: men concentreert zich op een klacht en vergeet het totale plaatje. Volgens onderzoek van o.a. TNO is in 70% van de gevallen de klimaatregeling van een (nieuw) gebouw al binnen drie jaren niet meer optimaal ingesteld. Vandaar dat veel gebouwen onnodig veel energie verbruiken, voor zowel verwarmen als koelen, met nog steeds ontevreden medewerkers tot gevolg.

De facility professional die opkomt voor de kwaliteit van de werkplek is dan de bepalende factor. Met begrip en kennis van zaken is het mogelijk de bewaking van de kwaliteit van het binnenklimaat als een integraal proces te benaderen.

graph-klachten-binnenklimaat

(Bron: International Facility Management Organisation IFMA, 2009)

Cursus Binnenklimaat optimaliseren

Met de cursus Binnenklimaat optimaliseren van EnergieOpleidingen biedt facility professionals de kennis en de methoden benodigd voor het optimaliseren van het binnenklimaat, in samenhang met de energieprestatie. De cursus gaat in op:

  • De werking van gebouwgebonden installaties en verlichting
  • Wat is gezond: temperatuur, CO2, Rv, Lux en lumen
  • De samenhang met de energieprestatie
  • Meetsystemen voor kwaliteitsbewaking
  • Methoden voor optimalisatie

Met de cursus leren deelnemers de taal te spreken van de installateur en is men in staat projecten voor het blijvend verbeteren van het binnenklimaat en de energieprestatie op te zetten en uit te voeren. De cursus is gericht op professionals betrokken bij vastgoedbeheer, zoals facility profesionals, vastgoedmanagers, gebouwbeheerders en energie- en milieucoördinatoren. Lees meer op EnergieOpleidingen van Energiemedia.

Binnenklimaat

(Bron: CfPB, 2015)

Cursus Binnenklimaat optimaliseren

Beeld graph-klachten-binnenklimaat: IFMA
Beeld Binnenklimaat: CfPB
Beeld cursus binnenklimaat optimaliseren: Energiemedia / EnergieOpleidingen