Woningen Ministerbuurt Delft een stuk energiezuiniger

Woningen Ministerbuurt Delft een stuk energiezuiniger

Na de onderhouds- en isolerende maatregelen in de afgelopen tien maanden, zijn alle 75 woningen aan de Kuyperweg, Mijerstraat en Kappeyne van de Coppellostraat in de Ministerbuurt een stuk energiezuiniger. Woonbron investeerde in deze duurzame renovatie 3 miljoen euro.

Persbericht – De getroffen maatregelen bieden bewoners meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Als eerste zijn in oktober 2015 de eengezinswoningen aan de Kuyperweg aangepakt. In grote lijnen kregen alle woningen tijdens deze duurzame renovatie dak- en gevelisolatie en nieuwe kunststofkozijnen met HR++glas. Hierdoor is het energielabel verbeterd van D, E of F naar B. Het hang- en sluitwerk van alle ramen en deuren voldoet nu aan het Politiekeurmerk veilig wonen. Het schilderwerk is uitgevoerd in kleuren die in samenspraak met een vertegenwoordiging van bewoners zijn gekozen.

Warmtemetingen

Het resultaat van de renovatiewerkzaamheden mag er zijn, getuige de warmtemetingen die zijn verricht. Met infraroodbeelden zijn opnames gemaakt van zowel de gerenoveerde woningen in de Ministerbuurt als van de woningen die nog aangepakt moesten worden, ter vergelijk. Hieruit bleek dat de ingrepen effectief zijn met name door de nieuwe kozijnen, ramen en deuren. De heer De Man woont aan de Kuyperweg en merkte tijdens koude dagen in de voorgaande periode al duidelijk het verschil in zijn woning. ‘De ingrepen hebben effect. Mijn muren stralen minder kou af en het binnenklimaat in mijn woonkamer is warmer en comfortabeler’, aldus de tevreden bewoner.

De rekening van gas- en stroomverbruik is tegenwoordig een van de hoogste vaste lasten. Om het wonen betaalbaar te houden zorgen woningcorporaties bijvoorbeeld ervoor dat hun woningen energiezuiniger worden door het treffen van isolerende maatregelen zoals tijdens deze renovatie. Ook bewoners hebben invloed op de hoogte van hun energierekening door bewuster om te gaan met het verbruik. Om haar huurders hierbij te helpen, is Woonbron een samenwerking met WoonEnergie aangegaan. Hierdoor kunnen bewoners van deze woningen gebruikmaken van het aanbod van Woonbron om kosteloos een EnergieTest te doen. De adviseur van WoonEnergie geeft op basis daarvan persoonlijke tips en adviezen om eenvoudig op het energieverbruik te besparen.

Toon

Woonbron doet er nog een schepje bovenop om haar huurders te stimuleren energiezuiniger te wonen. De corporatie geeft de huurders van de gerenoveerde woningen in de Ministerbuurt ook de Toon ter waarde van  275 euro cadeau. Dit apparaat werkt niet alleen als een thermostaat, het geeft onder andere ook inzicht in de energiekosten, als er een abonnement wordt afgesloten. Nooit meer verrassingen bij de jaarnota dus.

Woonbron

Woonbron is een organisatie met een maatschappelijk doel en staat hierin niet los van haar omgeving. Wij willen een partner zijn in prettige huisvesting, zowel nu als in de toekomst, dat is onze kerntaak. Als maatschappelijk verantwoord ondernemer betekent dit ook een bijdrage op het gebied van duurzaamheid die past binnen de context van een woningcorporatie.
Duurzaamheid omvat een breed aandachtsveld. Wij kiezen ervoor de focus vooral op de energieprestatie van ons vastgoed te leggen. Dit doen we om de energielasten van onze bewoners beheersbaar te maken, een comfortabele woning te bieden en hierdoor uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Dat doen we door duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen te integreren. Daarom verduurzamen we bij planmatig onderhoud, renovatie, mutatie- en reparatieonderhoud.

Bron: Woonbron