Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

Eind juli is een nieuwe versie geïntroduceerd van de WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag. Dit digitale hulpmiddel laat eenvoudige zien of de bodem geschikt is als energiebron. Op de WKO-tool staan ook sterprojecten: inspirerende best practices van bedrijven en particulieren die al gebruikmaken van bodemenergie.

Bodemenergie is een veelgebruikte energievorm. De overheid stimuleert het gebruik ervan, zoals door het aanbieden van de WKO-tool. Rijkswaterstaat beheert deze tool en RVO.nl is verantwoordelijk voor de sterprojecten. De recente doorontwikkeling past bij het halen van klimaatdoelstellingen en duurzaam bodemgebruik.

De WKO-tool geeft in één oogopslag weer wat de mogelijkheden zijn voor de toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op iedere willekeurige locatie binnen Nederland.  De tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron met warmte-koudeopslag. Daarnaast wordt getoond wat de geschatte investeringskosten, energiebesparing en CO2-emissiereductie en terugverdientijd is van een bodemenergiesysteem op een zelf gekozen locatie.

Quick-scan

Klik een plek op de kaart aan, voer een aantal variabelen in en de tool maakt een quick-scan. In de scan worden terugverdientijden van bodemenergie vergeleken met conventionele energiebronnen. Ook biedt de WKO-tool kaarten met verbods- en aandachtsgebieden. Op plaatsen waar drinkwater wordt gewonnen, zijn grondboringen namelijk verboden.

De nieuwe versie kent vooral technische verbeteringen. Alle browsers en mobiele apparaten ondersteunen nu de WKO-tool. De nieuwe versie bevat ook kaarten van vrijwel alle Nederlandse grondwateronttrekkingen. Daarnaast ziet u of er bestaande bodemenergiesystemen in de buurt liggen. Deze informatie dient onderlinge beïnvloeding van de systemen te voorkomen.

Toekomst

De WKO-tool kan mogelijk aan andere websites over duurzame energie gekoppeld worden. In de toekomst laat de Rijksoverheid deze optie onderzoeken. Zo vinden gesprekken plaats over een Nationale Energieatlas. Dit initiatief werd november 2015 aangekondigd tijdens de Energietop in Utrecht.

Bron: RVO.nl

Beeld : B. Scholten