Update Vakbeurs Energie: ‘Bodemenergie steeds belangrijker en beter’

Update Vakbeurs Energie: ‘Bodemenergie steeds belangrijker en beter’

Elke week geven we een samenvatting van de berichten van de verschillende standhouders op Vakbeurs Energie om te laten zien welke onderwerpen er op de beurs voorbij komen. Deze week bodemenergie dat steeds belangrijker maar ook beter wordt.

Bodemenergie Paviljoen

Nu energietransitie centraal staat en belangrijke keuzes gemaakt moeten worden die leiden tot duurzame oplossingen op het gebied van energiegebruik en CO2-reductie, wordt de positie van bodemenergie binnen de gebouwde omgeving steeds belangrijker.

Om te zorgen dat de markt kennis kan nemen van alles wat zich rond bodemenergie afspeelt en daarin de juiste keuzes kan maken organiseert brancheorganisatie BodemenergieNL, dit jaar samen met een aantal leden, het Bodemenergie Paviljoen.

 

RVO: WKO’s presteren steeds beter

Bodemenergiesystemen presteren over het algemeen beter dan voorheen. Dit komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen.

WarmteleidingVakbeursEnergie

Het aansluiten van bestaande gebouwen op een warmtenet is niet altijd mogelijk. Door de drukke bebouwing en volle ondergrondse en bovengrondse infra kunnen warmteleidingen niet altijd worden gerealiseerd. FLEXWELL FHK kan dan vaak wel worden toegepast. Vooral de verdere ontwikkeling van de HDD techniek, biedt het FLEXWELL FHK leidingsysteem een oplossing waar het eigenlijk met conventionele leidingen niet kan.

Registreer hier direct voor uw bezoek aan de beurs.

VakbeursEnergie-slider