Opening najaarsronde SDE+ aantrekkelijk voor zonnesystemen grootverbruikers

Opening najaarsronde SDE+ aantrekkelijk voor zonnesystemen grootverbruikers

Op dinsdag 27 september start de najaarsronde SDE+ 2016. De belangstelling voor de productie van hernieuwbare energie is groot. Daarom stelt het kabinet 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.

Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. Het totaalbudget komt daarmee op 5 miljard euro. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt van dinsdag 27 september, 9.00 uur tot donderdag 27 oktober 2016, 17.00 uur. De najaarsronde komt overeen met de voorjaarsronde op een paar kleine technische aanpassingen na. Informatie over de SDE+ najaar 2016 vindt u op rvo.nl.

Een van de vormen van hernieuwbare energie waarvoor een SDE+ subsidie verkregen kan worden is voor de zonnesystemen. Wanneer de organisatie een gebouw heeft met een aansluiting die groter is dan 3 x 80 Ampère en 15 kWp aan zonnepanelen (ongeveer 60 stuks) op het dak kan leggen, komt de organisatie in aanmerking voor de exploitatiesubsidie tot een maximumbedrag van  0,128 euro/kWh onder aftrek van het basisbedrag van  0,035 euro /kWh. Dit betekent dus dat de klant minimaal vijftien jaar en maximaal zestien jaar maximaal  0,093 euro per opgewekte kWh aan subsidie kan krijgen.

Onderstaande tabel geeft de exacte data en maximale vergoedingen weer.

Tabel SDE+

Quickscan

Om de SDE aan te vragen, moet een quickscan worden uitgevoerd om te bepalen hoeveel zonnepanelen er maximaal op het dak of terrein kunnen en wat het energetisch en financieel rendement is. De quickscan inclusief het aanvragen van de SDE voeren wij uit voor € 250,- exclusief BTW. De klant krijgt hiervoor een recente luchtfoto van het dak waarop de panelen al zijn ingetekend inclusief een opbrengstverwachting in kWh op basis van PVSol én een onderliggende business case.

Eén van de organisaties die kan helpen bij het aanvragen van de SDE+ subsidie is PNO. Vanwege de hoge concurrentie rond de subsidie heeft PNO heeft veel tijd geïnvesteerd in market-intelligence rond de SDE+ en de duurzame energiemarkt. Zo hebben zij de projecten en subsidiebedragen van voorgaande SDE+-rondes in beeld gebracht. Door onze continue analyse weten ze van de afgelopen jaren welk type project tegen welk subsidiebedrag is ingediend, welke projecten in de voorjaarsronde buiten de boot zijn gevallen en voor welke projecten nog niet eerder SDE+ is aangevraagd.

Greencrowd

Greencrowd helpt bij niet alleen bij de financiering door middel van hun eigen crowdfundingplatform, maar ook bij het aanvragen van de SDE+ subsidie.  Zo bieden zij onder andere een ondersteunend locatieonderzoek. Naast hulp bij het aanvragen van de subsidie kan Greencrowd ook helpen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie.

Ook een organisatie als Hezelburcht helpt graag om een antwoord te vinden op de vraag of er een rendabele businesscase voor zonnepanelen mogelijk is.  Hezelburcht helpt jaarlijks tientallen organisaties.  Hoewel zonnepanelen steeds meer concurreren met fossiele brandstoffen, blijft subsidie cruciaal voor het behalen van een rendabele businesscase.