Cursus: Prestatiegerichte WKO-exploitatie in de praktijk

Cursus: Prestatiegerichte WKO-exploitatie in de praktijk

Het verwarmen van gebouwen met warmtepompen en WKO is een duurzame belofte die niet eenvoudig in te vullen is. De installaties functioneren vaak niet optimaal omdat verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor de prestaties. Door inzicht in de werking van de systemen en de processen voor onderhoud en optimalisatie, kan toch de gewenste situatie bereikt worden.

De prestatie van het systeem, de opbrengst in warmte en koude en het energieverbruik, kunnen voor de lange termijn geborgd worden in zogenoemde prestatiecontracten. De cursus Prestatiegerichte WKO-exploitatie van EnergieOpleidingen geeft een overzicht van praktijkervaringen en ‘lessons learned’ waarmee gebouwbeheerders, facility managers en energiecoördinatoren zelf aan de slag kunnen.

  • Geef vorm aan projecten met prestatiecontracten voor onderhoud en energie, ook vanuit bestaande situaties.
  • Optimaliseer de installaties door de juiste projectsturing en toedeling van taken en verantwoordelijkheden.
  • Laat ketenpartners weer samenwerken – in plaats van tegenover elkaar te staan.
  • Breng de bron in balans, tegelijk met de kosten en baten.

 

Voor wie?

De cursus van EnergieOpleidingen is bedoeld voor WKO-eigenaren en -beheerders, vastgoed- en gebouwbeheerders, facility managers, energie- en duurzaamheidscoördinatoren. De cursus start om 10.00 uur en wordt rond 17.00 uur afgesloten. Het programma ziet er als volgt uit:

  • WKO-systemen in Nederland, werking en toepassing
  • Wettelijk kader (bronboring, warmtewet)
  • Warmtepompen, regeltechniek en binnenklimaat
  • Praktijkcases: ‘lessons learned’
  • Prestatiecontracten voor onderhoud en energie

 
Bezoek EnergieOpleidingen voor meer informatie en het inschrijfformulier.prestatiegerichte wko-exploitatie