Einde BIK Challenge nadert: wie wint deze pressure cooker?

Einde BIK Challenge nadert: wie wint deze pressure cooker?

De Kamer van Koophandel organiseerde de afgelopen maanden samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie. Vijf woningcorporaties in Noord-Holland brachten een open uitvraag in en de aanbodzijde werd uitgedaagd om tot dé oplossing te komen.

Op 12 oktober is de slotbijeenkomst, waar de deelnemende consortia hun voorstel, aanpak en business case presenteren en de woningcorporaties hun beoordeling en voorkeur bekendmaken. Ruim 70 spelers vanuit 35 bedrijven zijn actief in de BIK Challenge. Doel: tot 9 innovatieve voorstellen komen voor 5 uitdagende renovatie-opgaven van woningcorporaties.

Regisserend opdrachtgeverschap

De precieze opdracht waar de deelnemende consortia in de BIK Challenge voor stonden, was om voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod te ontwikkelen met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kan een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2 o.b.v. Nader Voorschrift) aanbod zijn. Hierbij stond regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren centraal.

Een mooie kans voor consortia om op basis van een concrete business case tot een sterk aanbod te komen, en een unieke kans voor woningcorporaties en vastgoedeigenaren om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om hun (oudere) woningvoorraad zeer energiezuinig te krijgen. In een pressure cooker van 5 maanden ontwikkelden 8 consortia van bedrijven hun aanbod.

Wie wordt al beste beoordeeld?

Op woensdag 12 oktober presenteren de consortia op de (besloten) slotbijeenkomst hun aanbod aan de deelnemers en opdrachtgevers. Het consortium dat als de beste wordt beoordeeld door de woningcorporatie zal uitgenodigd worden als de opgave naar de markt wordt gebracht. Daarnaast worden de leerervaringen die zijn opgehaald gedeeld.

Kijk voor meer informatie over de BIK Challenge op: www.bouwenaanketensamenwerking.nl.

Over BIK

BIK staat voor Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. Vanuit dit project ondersteunen de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. Het project is in 2013 gestart in het kader van het innovatiebeleid van de provincie, waarin de focus ligt op:

  • de concurrentiekracht van het MKB te behouden en te versterken door samenwerking,
  • de CO2 uitstoot en het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving drastisch te reduceren,
  • de kwaliteit van de bestaande gebouwde omgeving te verbeteren.

De BIK Challenge vormt de afsluiting en de slotbijeenkomst is de laatste bijeenkomst van het project.

Bron: Kamer van Koophandel