BNA: ‘Vraag naar ‘Nearly Zero Energy’ bouwen moet omhoog’

BNA: ‘Vraag naar ‘Nearly Zero Energy’ bouwen moet omhoog’

In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal (BENG) in 2020. BENG is internationaal bekend als Nearly Zero Energy bouwen. Nathalie de Vries, BNA-voorzitter roept om vaart te maken met BENG.

‘Uit onderzoek van de BNA blijkt dat vrij weinig opdrachtgevers vragen om Nearly Zero Energy bouwen. De meerderheid van de architectenbureaus kennen de eisen die er worden gesteld, echter het wordt nog nauwelijks in de praktijk toegepast. Hier moet verandering in komen. Wij roepen dan ook op hier vaart in te gaan maken. Vier jaren zijn zo voorbij’, zegt Nathalie de Vries

Beperkte vraag opdrachtgevers

Naar bijna energie neutrale gebouwen wordt door opdrachtgevers gevraagd, maar het komt nog weinig voor. De meerderheid van de architectenbureaus geven aan dat er minder dan in 10% van de gevallen bij opdrachtgevers wordt gevraagd naar het ontwerpen of bouwen van Nearly Zero Energy gebouwen (zie figuur 45). De Vries: ‘Bij overheden wordt al wel regelmatig om duurzaamheidscertificaten (zoals BREEAM en GPR) gevraagd, maar ook daar zien we dat over de hele linie de vraag nog tegenvalt. Volgens 63% van de bureaus wordt er niet om certificaten gevraagd door opdrachtgevers.’

Nearly zero energy

Marginale toename aanvragen

Slechts 2% van de bureaus zien dat er een aanzienlijke toename is naar de vraag naar Nearly Zero Energy bouwen. De ruime meerderheid ziet dat er geen of minimale toename is te zien (74%).

Nearly zero energy

 

Kennis bij bureaus over bijna energie neutrale gebouwen

Van alle architectenbureaus is de helft bekend met de eisen die er worden gesteld aan bijna energieneutrale gebouwen, de zogenoemde BENG-indicatoren. Ongeveer 20% kent ze goed en nog eens 30% is er al bekend mee. De andere helft van de bureaus kent deze indicatoren nog niet. De helft van de bureaus geeft aan hier actief aan te willen gaan werken. De BNA Academie biedt daarom de cursus aan: ‘Ontwikkelingen in eisen en energieconcepten’

BNA en duurzaamheid

BNA zet duurzaamheid de laatste jaren steeds nadrukkelijker op de agenda. Naast duurzame projecten van BNA Onderzoek, heeft de BNA het afgelopen jaar twee nieuwe netwerken in het leven geroepen rond duurzaamheid. Een ‘netwerk duurzaamheid’ voor kleine bureaus en een netwerk ‘We are [sustain]able’ voor grote bureaus. Er is veel motivatie bij bureaus en een sterke behoefte om kennis met elkaar te ontwikkelen en te delen. Lees hier de blogs over duurzaamheid van Simon Hanemaaijer en Paul de Ruiter.

Ook spelen duurzaamheidcertificaten een steeds belangrijker rol bij overheidsaanbestedingen, waarbij de BNA alert is op het effect op de tenderkosten en de beperking van marktwerking doordat specifieke labels/certificaten als geschiktheidseis gebruikt worden in selectiefase.

Bron: nieuwsbericht BNA