Vakbeurs Energie – De gouden regels voor dakisolatie bij renovatie

Vakbeurs Energie – De gouden regels voor dakisolatie bij renovatie

De weg naar een duurzame en energiezuinige woning is nooit standaard, iedere woning heeft zijn eigen vertrekpunt. Kingspan Unidek zette de belangrijkste uitgangspunten voor dakisolatie bij renovatie op een rijtje in een overzichtelijke en gratis downloadbare brochure.

Een goede start. Altijd een passende oplossing kiezen. En oog hebben voor detail. Dat zijn de drie pijlers voor een slimme en efficiënte aanpak van dakisolatie. Gebundelde kennis is daarbij van groot belang, vandaar dat Kingspan Unidek dakisolatie een brochure samenstelde: ‘De stap naar een duurzame woning’. Hierin neemt Kingspan Unidek dakisolatie bij renovatie onder de loep. Er is uitgebreide informatie in opgenomen over wetgeving, achtergronden en oplossingen, compleet met uitvoerbare bouwdetails voor 3 typen dakrenovatie. Deze gebundelde kennis is handig gereedschap voor architecten en bouwers die betrokken zijn bij energiezuinige renovatie. Voor corporaties is het een praktisch hulpmiddel om alle huurwoningen voor 2020 te verbeteren naar minimaal label B.

Driestappenplan en handige checklist

De brochure ‘De stap naar een duurzame woning’ bevat een driestappen-aanpak om het dak duurzaam en energiezuinig te renoveren. De pijlers van het gewenste eindresultaat zijn: een goede start, passende oplossingen en oog voor bouwdetails. Bij renovatie moeten een aantal zaken vooraf helder zijn. Daarom bevat de brochure een handige checklist die de kwaliteit van de huidige bouwdelen in kaart brengt. De wettelijke eisen waaraan de woning moet voldoen en het begrip renovatie van de integrale gebouwschil worden verduidelijkt. Detailberekeningen maken inzichtelijk welke besparingen op de lange termijn haalbaar zijn.

Drie typen renovaties

Nadat de kwaliteit van de bouwdelen en de gewenste levensduur van de woning zijn vastgesteld, de lange termijn energiebesparingen helder zijn en bepaald is welk type renovatie het volgens het Bouwbesluit betreft, geeft de brochure een bijpassend voorbeeld.

VakbeursEnergie

Energie besparen kan met een goed geïsoleerde gebouwschil, luchtdicht bouwen en het verminderen van het aantal koudebruggen. De brochure zet de stap naar label B en naar een passief renovatie uiteen, voor drie typen renovaties. Het maximale resultaat wordt behaald met behulp van goede en uitvoerbare bouwdetails. Daarom zijn de belangrijkste renovatiedetails inclusief praktische tips gebundeld in de bijlage achterin de brochure.

Onmisbaar instrument voor duurzame bouwbedrijven

De vele voorbeelden, feiten & cijfers, vergelijkingen en verklaring van uiteenlopende begrippen maken ‘De stap naar een duurzame woning’ van Kingspan Unidek een onmisbaar instrument voor alle bouwpartijen die energiezuinig renoveren. De brochure geeft een duidelijk advies om verder te denken dan label B en ook de gewenste levensduur van de woning te laten meetellen. De brochure is bruikbaar gereedschap voor architecten en bouwers die betrokken zijn bij energiezuinige renovatie. Corporaties hebben er een handig hulpmiddel aan om conform afspraak alle huurwoningen voor 2020 te verbeteren naar label B, of, wanneer de gewenste levensduur van de woning dit toelaat, naar een passief eindresultaat.

Praat verder met Kingspan Unidek over efficiënte dakisolatie bij renovatie tijdens Vakbeurs Energie, op standnummer 06.B029.

Registreer hier direct voor uw bezoek aan de Vakbeurs Energie.  U heeft nog tot 3 oktober om uw gratis toegangskaart te reserveren, profiteer ervan!

 

VakbeursEnergie-slider