Bezoek de Vakbeurs Energie en doe mee aan de Energie Strategie Enquête

Bezoek de Vakbeurs Energie en doe mee aan de Energie Strategie Enquête

Op dit moment vindt de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Energiemedia is ook aanwezig en houdt onder andere een Energie Strategie Enquête onder de sprekers en overtuigde experts op de Vakbeurs Energie.

In Europa hebben ‘we’ als klimaatdoel gesteld voor het jaar 2020:

 1. 20% energiebesparing
 2. 20% hernieuwbare energie
 3. 20% CO2-reductie

De eerste twee zijn communicerende vaten voor de derde doelstelling. Deze laatste is bekrachtigd in Parijs, op de COP21: ‘de wereldwijde temperatuurstijging moet beperkt blijven tot maximaal 2 gr. C.’  Nederland bungelt onderaan alle lijstjes. Maar Nederland wil energieneutraal zijn 2050. Prachtig natuurlijk, maar hoe gaan we dat realiseren?

In de enquête vragen we de sprekers en experts op welke strategie ze in zouden zetten om het klimaatdoel te bereiken. De sprekers en experts moeten daarbij onderstaande lijst van maatregelen op volgorde zetten van haalbaarheid en effect en wenselijkheid. Op die manier ontstaat er een energie strategie. Aan het eind van de beurs maken we de balans op en laten we zien wat de beste energie strategie is volgens de sprekers en experts.

Maatregelen

 1. Kernenergie intensiveren
 2. Zon-PV op álle daken en zonneweides rond de steden
 3. Warmtenetten van industriële restwarmte en geothermie
 4. Steenkolencentrales sluiten
 5. Wind-op-land > 6000 megawatt
 6. Energiebesparing in de industrie, verplicht
 7. Gas als transitiebrandstof inzetten, dus nieuwe velden exploiteren
 8. Biomassa uit Canada meestoken in kolencentrales
 9. Biogas uit rioolslib (o.a. waterzuivering)
 10. CCS: afvangen en ondergronds opslaan van CO2
 11. Energiebesparing woningbouw bestaand, en nieuw nul op de meter
 12. Diepe geothermie(>120 gr.C.) voor onder andere elektriciteit
 13. Wind op zee 14. Warmtepompen met WKO, bodemwarmte
 14. Power to Gaz: Van kWh naar m3 gas

Bent u spreker of overtuigd expert op Vakbeurs Energie en heeft u interesse om deel te nemen aan de Energie Strategie Enquête en een kort interview over uw verhaal op Vakbeurs Energie en uw visie op de energietransitie? Meld u dan hier aan. Wij zijn elke dag te vinden op stand 5.E017.

Registreer hier direct voor uw bezoek aan de Vakbeurs Energie.
VakbeursEnergie-slider