Selina Roskam (RVO): Energie besparen is investeren in de toekomst

Selina Roskam (RVO): Energie besparen is investeren in de toekomst

Op de Vakbeurs Energie sprak Selina Roskam in de workshop ‘ESCO’s in de praktijk’. Energieprestatiecontracten leiden tot een gegarandeerde energiebesparing.

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan éénderde van het nationale energieverbruik en voor hetzelfde deel voor de CO2-uitstoot. ‘Iedereen moet energie besparen,’ zegt Selina Roskam, kennismakelaar duurzaam bouwen voor RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ‘Aan besparing kan iedereen een steentje bijdragen. Zowel eigenaren van gebouwen als de gebruikers hebben die mogelijkheid en samen komen zij er altijd uit.’

Het besparingspotentieel in gebouwen is groot en door bouwkundige, technische, maar ook organisatorische maatregelen is veel energie te besparen. Met de besparing op de energielasten zijn investeringen terug te verdienen. Maar dat lukt alleen als die besparing ook echt gehaald wordt. Daarvoor bestaat het energieprestatiecontract.

Garantie op besparing

Voor energiebesparing en het verduurzamen van gebouwen bestaan allerlei mogelijkheden. ‘Je wilt maatregelen nemen waarvan je zeker weet dat ze na installatie doen, wat ze moeten doen,’ zegt Roskam. Een installateur zal bereid zijn garantie op de prestaties van een installatie af te geven, zodra hij deze naar eigen inzicht kan inrichten en onderhouden. ‘Eigenlijk wil je dat iedereen zijn vak goed kan doen.’ Een gebouweigenaar of -gebruiker wil warmte, frisse lucht, licht en koeling, tegen een vooraf bepaald energieverbruik. Een leverancier kan daarvoor zorgen, met installaties en onderhoud. Met de juiste KPI’s en monitoring daarvan, is het proces te borgen in het energieprestatiecontract.

Triple incentive

Het voordeel van energiebesparing, de lagere energiekosten en veelal een beter binnenklimaat, moet gedeeld worden. De investering in energie besparende maatregelen wordt vaak gedragen door de eigenaar van een gebouw, terwijl de gebruiker, de huurder, van de voordelen geniet. Eigenaar en huurder kunnen hier altijd uitkomen door het huurcontract op de nieuwe situatie aan te passen. Het verdelen van de lusten heet ‘split incentive’, maar met een energieprestatiecontract kan een ‘triple incentive’ ontstaan. Een installateur die tekent voor de installaties, het onderhoud én de prestaties, kan op een bonus rekenen bij het behalen van de doelen. Dan hebben drie partijen voordeel.

‘Je moet het wel goed regelen,’ zegt Roskam. ‘Het is een manier van werken die we nog niet gewend zijn.’ Nieuw in het denken is dat de eigenaar de techniek geheel moet overlaten aan de leverancier, de installateur. Zodat deze de vrijheid heeft het installaties zo te ontwerpen dat de beoogde prestatie haalbaar wordt, zonder dwingend bestek van de opdrachtgever. ‘Maak er werk van,’ zegt Roskam, ‘want het is je vak’.

De Energie Strategie Enquête 2016

Ook Selina Roskam beantwoordde de Energie Strategie Enquête en kwam tot de beste maatregel voor het klimaat: ‘Diepe geothermie; want de warmte van de aarde is niet hernieuwbaar, maar oneindig.

RVO biedt veel kennisdocumenten, downloads en een gedragscode voor energieprestatiecontracten binnen ESCo’s, kijk daarvoor op RVO.