Vakbeurs Energie Live: Maxime Verhagen opent de vakbeurs

Vakbeurs Energie Live: Maxime Verhagen opent de vakbeurs

Zojuist heeft Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, officieel de Vakbeurs Energie geopend. In zijn openingsspeech gaf Verhagen aan vooral erg blij te zijn met het beursthema ‘nieuwe connecties in de energietransitie’.

Maxime Verhagen haalde in zijn openingsspeech aan dat iedereen zich druk zou moeten maken om de energietransitie. ‘In de 7 miljoen huizen, en er staan nog eens 1 miljoen andere gebouwen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen. En ook moeten energiezuiniger gemaakt worden. Daar doen we als bouwsector enorm ons best voor, samen met heel veel andere partijen. Juist rondom de gebouwde omgeving zijn er de laatste jaren, ondanks de crisis, heel veel interessante dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen gestart. En die bieden veel belangrijke kansen.

Energieconcepten

‘In de bouw zijn we hard bezig met duurzame energieopwekking maar vooral met energiebesparing. Wat je niet nodig hebt hoef je ook niet op te wekken. Wij werken hard aan nieuwe en steeds beter werkende renovatieconcepten. Maar ook aan energieneutrale nieuwbouwconcepten’. zei Maxime Verhagen tijdens de openingsspeech. Verhagen doelt hier mee op Nul-op-de-meter (NOM), Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) en zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN). Volgens Verhagen zijn voor deze concepten veel nieuwe connecties nodig, en moeten bestaande connecties vernieuwd worden. In deze concepten moet flink geïnvesteerd worden. ‘Maar we moeten beseffen dat bij investeren ook rendement hoort…Het moet lonen om te investeren, zowel voor de bouwsector als voor de klant, die natuurlijk de beslissing moet nemen om te investeren,’

Investeringsbeslissing

De vraag vanuit de gebouweigenaar moet volgens Verhagen nu opgang komen. ‘Zij maken die investeringsbeslissing. Daarom moet het voor de gebouweigenaren makkelijker gemaakt worden om die beslissing te nemen.’ Op dit moment wordt er vanuit de stakeholders gewerkt aan een lijst met duurzame aanbieders, die moeten voldoen aan een aantal eisen. Zo moeten ze gebouwen renoveren naar energieneutraal, een energieprestatiegarantie geven en ze moeten een goede voorlichting geven over de financieringsmogelijkheden.

Bewustwording

Volgens Verhagen is de grootste stap die gemaakt moet worden bewustwording. ‘We denken allemaal, zeker als we hier zijn, dat iedereen weet wat duurzaamheid is en het belang van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Maar veel mensen moeten nog überhaupt die eerste stap zetten. Want heel veel particuliere woningbezitters die zien de noodzaak nauwelijks in van verduurzamen.’ En voor die bewustwording zijn volgens Verhagen nieuwe connecties hard nodig.

Uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat 5% van de woningeigenaren het woord duurzaamheid in verband brengt met energiezuinige wonen. ‘Als woningbezitters naar het woord duurzaamheid gevraagd wordt dan zeggen ze: dat doen we toch al, we scheiden ons afval. En dat geeft aan dat we op het punt van bewustwording nog heel veel werk te verrichten hebben.’

Beeld maxime-verhagen-opent-vakbeurs: Energiemedia / Roxane Kelder