EnergieOpleidingen: nieuwe cursussen in energiezaken

EnergieOpleidingen: nieuwe cursussen in energiezaken

In vrijwel elk gebouw is energie te besparen. EnergieOpleidingen biedt cursussen op gebieden als verlichting, zonne-energie, inkoop en WKO.

De trainingen van EnergieOpleidingen zijn bedoeld voor iedereen die met gebouwen te maken heeft. De lesstof bevat veel voorbeelden, rekenmodellen en benchmarks, en is direct toepasbaar in de eigen situatie. De trainers zijn inhoudelijke experts op vele deelgebieden. Cursisten kunnen de kennis bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van businesscases en bij gesprekken met hun leveranciers.

Cursusaanbod: najaar 2016

Het najaarsprogramma van EnergieOpleidingen is inmiddels in volle gang. Eigenaars, facilitair managers, financieel managers, gebouwbeheerders, beleidsmakers en adviseurs kunnen over de volgende onderwerpen hun kennis updaten voor toepassing in hun kantoren, scholen, zorginstellingen, productiehallen, woningcorporaties, VvE’s enzovoort:

Energie-inkoop

Hoe organiseer je het totale inkoopproces voor grootzakelijk energieverbruik, van behoeftebepaling tot leverancierskeuze?
Trefwoorden: tariefstructuren, inkoopvariabelen, werking energiemarkt, aansluitwaarden, gecontracteerd vermogen, blindvermogen.
Lees meer en meld u aan voor de cursus Energie-inkoop en contractbeheer.

ESCo en energieprestatiecontracten

Hoe organiseer je investeringen gebouwgebonden installaties?
Trefwoorden: total cost of ownership, energieprestatiecontract, Energy Service Company.
Meer over de cursus Energieprestatiecontract en ESCo.

Businesscase zonne-energie

Rekenen aan PV-installaties om een complete businesscase te bouwen voor lokale opwekking met zonne-energie.
Trefwoorden: rentabiliteit, salderen, subsidies, total cost of ownership, daken delen, exploitatiemodellen.
Lees verder over de cursus Businesscase zonne-energie voor gebouwen.

Verlichting

Hoe werkt LED-verlichting en wanneer kan LED het beste toegepast worden? Hoe zit het met het energieverbruik, de investeringskosten en de terugverdientijd van andere verlichtingstechnieken?
Trefwoorden: lux, lumen, kleurtemperatuur, armatuur, driver, subsidies, energiekosten, investeringsbegroting, terugverdientijden.
EnergieOpleidingen biedt de cursus Techniek van energiezuinige verlichting en de cursus Toepassen van LED-verlichting in gebouwen.

Binnenklimaat

Klachten van gebruikers over het binnenklimaat staan permanent in de top drie van meest genoemde klachten. In één dag worden de (on)mogelijkheden van klimaatinstallaties behandeld in samenhang met interne en externe factoren.
Trefwoorden: installaties, energieprestatie, meetsystemen, optimalisatie, CO2, rv, rux, lumen.
Lees meer over de cursus Binnenklimaat optimaliseren.

WKO-exploitatie

Het verwarmen van gebouwen met warmtepompen en WKO is een duurzame belofte die niet eenvoudig in te vullen is. Deze cursus geeft een overzicht van praktijkervaringen en ‘lessons learned’ waarmee gebouwbeheerders, facility managers en energiecoördinatoren zelf aan de slag kunnen.
Trefwoorden: prestatiecontract, wettelijk kader, regeltechniek, installaties, projectsturing, ketenpartners.
Schrijf nu in voor de cursus Prestatiegerichte WKO-exploitatie.

Beeld : EnergieMedia / EnergieMedia