Duurzame renovatie met behoud gasaansluiting én EPV

Duurzame renovatie met behoud gasaansluiting én EPV

Voor woningcorporatie Mijande zijn woningen gerenoveerd binnen de door minister Blok verbrede energieprestatievergoeding. Met een 23% lagere CO2-emissie dan all-electric renovatie.

De energieprestatievergoeding (EPV) voor duurzame renovatie van bestaande woningen naar bijna nul op de meter is afgelopen zomer uitgebreid, zodat ook woningen met een gasaansluiting binnen de regeling vallen. Mijande heeft daarvan gebruik gemaakt en een zevental woningen energiezuinig laten maken door Built4U. Dit bedrijf claimt als resultaat een hogere CO2-reductie inclusief de gasgestookte ketel, dan een renovatie van dezelfde woning uitgevoerd als all-electric.

De woningen in Den Ham (Overijssel) zijn in bewoonde staat gerenoveerd. Daarbij is een prefab isolatieschil geplaatst, met triple HR beglazing en comfortventilatie. De luchtdichtheid van de woning is daardoor enorm verbeterd (n50 waarde van 0,9; voor Passief Bouwen geldt 0,6 als norm). De warmtebehoefte van de woning is daarmee met 80% teruggebracht, volgen Built4U. Met zonnecollectoren wordt de helft van de vraag naar warm tapwater gedekt. Ook de verwarmingsketel gebruikt de warmte uit de zonnecollectoren. Voor het elektraverbruik zijn PV-panelen geplaatst.

Meer comfort, lagere woonlasten

De woningen in Den Ham zijn duurzaam gerenoveerd met een vergaande CO2-reductie, tegen acceptabele investeringen. Voor de bewoner dalen de woonlasten, inclusief de berekende energieprestatievergoeding die Mijande vraagt.

Volgens Built4U laat dit project zien dat een omvangrijke CO2-reductie in bestaande bouw mogelijk is. Dat ondersteunt de gedachte om de EPV uit te breiden naar renovatieconcepten met behoud van de gasaansluiting. Stroomversnelling is op deze verbreding tegen, omdat men streeft naar het volledig uitsluiten van fossiele brandstoffen, dus ook (aard-)gas. Maar als tussenstap is het fors lagere gasverbruik een pluspunt.

Meer informatie: Built4U

Beeld built4udenham: Built4U / Mijande