EnergiQ dubbele winnaar BIK Challenge

EnergiQ dubbele winnaar BIK Challenge

De Kamer van Koophandel organiseerde de afgelopen maanden samen met Huren met Energie en Bouwketens.nl een unieke pressure cooker rond energiezuinige woningrenovatie, de BIK Challenge. Eén van de winnaars was EnergiQ, die tevens de publieksprijs ontving.

Voor de BIK Challenge brachten woningcorporaties een open uitvraag in en de aanbodzijde werd uitgedaagd om met een optimaal consortium tot dé oplossing te komen. Op 12 oktober presenteerden de deelnemende consortia in een speciaal gebouwde arena bij de KvK hun voorstel, aanpak en business case, waarna de woningcorporaties hun beoordeling en voorkeur bekend maakten. De consortia Hecon duurSAAM, EnergiQ, AC Borstbouw, Both Forward en Climate Construction kwamen met hun plannen als winnaars uit de bus.

Ruim 70 spelers vanuit 35 bedrijven waren actief in de BIK Challenge. Doel: tot 9 innovatieve voorstellen komen voor 5 uitdagende renovatie-opgaven van woningcorporaties. De consortia bestaan uit (gespecialiseerde) aannemers, installateurs, architecten, producenten en specialisten op het gebied van bewonersparticipatie en BIM.

Minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger

De precieze opdracht waar de deelnemende consortia in de BIK Challenge voor stonden, was om voor een energiezuinig te renoveren complex van een woningcorporatie een aanbod te ontwikkelen met minimaal 3 labelstappen of vanaf A en hoger. Dat kon een nul-op-de-meter, energieneutraal of een beter-op-de-meter (label A/energie-index <1,2) aanbod zijn.

Regisserend opdrachtgeverschap

Hierbij stond regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren centraal. In een open dialoog met circa 10 managers, projectleiders en medewerkers bewonerscommunicatie van de woningcorporatie bedachten de consortia oplossingsscenario’s. Bouwkundig, architectonisch, energetisch en financieel, waarbij vaak ook bewoners al in het voortraject gepolst werden.

De consortia werden door de woningcorporaties uitgedaagd om meerdere scenario’s te ontwikkelen en hun beste voorstel door te rekenen met een speciaal voor dit project ontwikkelde ‘Tool BIK Challenge business case’. Met de inzet van deze tool door alle consortia, konden de plannen door de woningcorporaties goed met elkaar worden vergeleken.

Wie werd als beste beoordeeld?

De woningcorporaties waren onder de indruk van de plannen die al van tevoren waren ingediend. Op woensdag 12 oktober presenteerden de consortia op de slotbijeenkomst in pitches hun aanbod aan de andere deelnemers en opdrachtgevers. Dit maakte onderdeel uit van het BIK Challenge programma, waarbij de deelnemers transparant zijn in de keten en de consortia samen leren en ervaren. De woningcorporaties maakten daarna hun voorkeur bekend.

De winnaars zijn:

Voor de opgave van Woonbedrijf Velsen: 108 woningen (en 200 vergelijkbare woningen). Ambitie: van energielabel C-G naar minimaal label A door slimmer en sneller (liefst bewoond) te renoveren.

Both Forward
Bestaande uit Botbouw, Tervoort Bouw, Caas architecten en Renolution. Joris Beentjes van Woonbedrijf Velsen: ‘Eigenlijk was het gelijkspel tussen beide consortia en dat zegt ook wat over de kwaliteit. Beide plannen waren heel goed en echt geënt op de uitvraag. De huurders gaven uiteindelijk de doorslag. We gaan nu intern hard aan de slag om een bestuursbesluit te krijgen. We zijn niet zomaar begonnen aan deze BIK Challenge, we willen serieus verder in gesprek met Both Forward.’

Voor de opgave van Pré Wonen: 73 eengezinswoningen en 70 etagewoningen. Ambitie: gemiddelde energie-index van 2,1 naar minimaal 1,2.

Team AC Borstbouw
Bestaande uit AC Borst Bouw, Meijran architecten, Yvette Verbindt, bewonerscommunicatie, BIM Projects, SW Wolda en Locas Installatietechniek. Esther Koelemeij van Pré Wonen: ‘We hebben in deze 5 maanden zoveel voor elkaar gekregen in korte tijd. We merken dat dit voor bewoners heel prettig werkt. We willen die vibe proberen vast te houden. Die snelheid erin houden en dit als voorbeeldproject laten dienen.’

Voor de opgave van Kennemer Wonen: 28 portiekwoningen (totaal 280 woningen in complex). Ambitie: gemiddelde energie-index 2,07 naar ≤ 1,2 en leren vrij te denken, zonder de ballast van ‘zo doen we dat altijd’.

Hecon duurSAAM
Bestaande uit Hecon Groep, Energie Service Noord-West en AGNova architecten. Daan van Nieuwmegen van Kennemer Wonen: ‘Alle twee de teams hebben er onwijs veel energie in gestoken en zaten in de beoordeling ook heel dicht bij elkaar. De bewonerskeuze was uiteindelijk de doorslaggevende factor. Wij krijgen nu een MT besluit, daarna in november door naar de RvC en dan gaan we Hecon duurSAAM uitnodigen om het project verder op te pakken.’

Voor de opgave van Rochdale: 49 woningen (en 57 vergelijkbare woningen). Ambitie: gemiddelde energie-index van 2,91 naar minimaal 1,25 en scenario’s voor energetische verbeteringen, woonlastenverlaging en bewonersbegeleiding tijdens het hele proces.

EnergiQ
Bestaande uit Logchies Renovatie & Onderhoud, Patina Beverwijk, Koppes Bouwkunde en Bonarius. Alfred Blom van Rochdale: ‘We hebben een scorematrix opgesteld en met zijn vieren ingevuld. Daar is een score uitgerold. Het lag dicht bij elkaar, beide consortia hadden goede plannen en voldeden volledig aan de uitvraag. Uiteindelijk hebben we gekozen voor EnergiQ. Dit project stond niet op de projectenlijst, maar er zijn zulke mooie plannen uitgerold dat we zeker gaan proberen ermee aan de slag te gaan.’

Voor de opgave van Intermaris: 128 meergezinswoningen. Ambitie: gemiddeld van energielabel F naar minimaal label B (liefst A) en met oplossingen uit de markt meer tempo gaan maken.

Climate Construction
Bestaande uit Van der Leij bouwbedrijven, Woonconnect, Feenstra Installaties, Itho Daalderop, Normteq en Veerhuis. Voor de opgave van Intermaris ging tijdens de BIK Challenge uiteindelijk maar 1 consortium aan de slag, namelijk Climate Construction. Frank van der Veek van Intermaris: ‘Ik ben vandaag volledig verrast en dat was mijn insteek voor deze BIK Challenge. We zijn zeker voornemens hier verder mee te gaan.’

Publiekswinnaar

Het honderdkoppige publiek, allemaal bouwprofessionals en mensen werkzaam bij brancheorganisatie en andere stakeholders, kregen ook de gelegenheid om de pitches te beoordelen. Het consortium EnergiQ mocht de publieksprijs in ontvangst nemen. Dit consortium zal onder andere een podium krijgen bij regioseminars die Duurzaam Gebouwd de komende tijd voor woningcorporaties organiseert

Over BIK

BIK staat voor Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. Vanuit dit project ondersteunen de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen. Het project is in 2013 gestart in het kader van het innovatiebeleid van de provincie, waarin de focus ligt op:

  • de concurrentiekracht van het MKB te behouden en te versterken door samenwerking,
  • de CO2 uitstoot en het energie- en grondstofverbruik van de gebouwde omgeving drastisch te reduceren,
  • de kwaliteit van de bestaande gebouwde omgeving te verbeteren.

De BIK Challenge vormt de afsluiting en de slotbijeenkomst is de laatste bijeenkomst van het project.