Nieuwbouw Energy Academy overgedragen aan Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwbouw Energy Academy overgedragen aan Rijksuniversiteit Groningen

In 18 maanden is op de Zernike Campus Groningen de Energy Academy gebouwd. ENGIE Services en Bouwcombinatie Friso-Koopmans konden in oktober de sleutels aan de Rijksuniversiteit Groningen geven, die het gaat gebruiken voor onderzoek op het gebied duurzame energie.

Het gebouw heeft een voorbeeldfunctie in een tijd dat het gebruik van fossiele brandstoffen en andere vervuilende en onzuinige oplossingen tot het verleden moeten gaan behoren. Het extreem energiezuinige gebouw met het allerhoogste certificaat op duurzaamheidsprestaties, behoort tot de zogeheten BREEAM Outstanding-klasse. Het is niet voor niets het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland. Dankzij een slim ontwerp wordt de energiebehoefte niet alleen laag gehouden maar bovendien is het gebouw in staat om meer energie te produceren dan het verbruikt.
Hoe? Zonnepanelen leveren energie, een ‘zonneschoorsteen’ helpt de natuurlijke ventilatie, een aantrekkelijk binnenklimaat ontstaat door de binnentuin en door het gebruik van aardwarmte en –koeling. Tot slot wordt regenwater opgevangen voor toiletspoeling en plantenbewatering. Tegelijkertijd is de Energy Academy het eerste nieuwe grote aardbevingsveilige gebouw in Groningen.

Frisse lucht op de juiste temperatuur zonder energie

Een in het oog springende oplossing voor natuurlijke ventilatie op de juiste temperatuur is de ‘zonneschoorsteen’ in combinatie met de binnentuin en een labyrint onder het gebouw. De zonneschoorsteen bovenaan het gebouw is een warme plek die luchtstroming aantrekt. De lucht komt onderin het gebouw binnen en stroomt langzaam door een lang gangenstelsel (labyrint) onder het gebouw, waar aardwarmte (in de winter) en -koeling (in de zomer) zorgt voor de juiste temperatuur van de lucht.

Lichtspel

‘Je merkt aan alles dat dit een bijzonder gebouw is, wij noemen het ook wel de gebouwde energiemotor,’ vertelt Doeke Reinsma, projectleider van Friso-Koopmans. ‘Door de unieke combinatie van dakramen en zonnepanelen en de oriëntatie van het dak op het zuiden, zorgt de zon voor een steeds veranderend lichtspel. De larikshouten geveldelen creëren schaduw op een speelse manier, waardoor extra zonwering niet nodig is.’

‘Het schuin oplopende dak wordt optimaal ingezet voor de opvang van zonne-energie en biedt tegelijkertijd ruimte voor daglichttoetreding. De energiezuinige LED-verlichting fungeert alleen als back-up als het te donker wordt’, vult Herman Sandmann, Manager Projecten van ENGIE aan. ‘De hybride systemen die de overgang van daglicht naar LED-licht dynamisch kunnen opvangen zijn volgens de laatste technologie ontwikkeld en geplaatst. Eenzelfde hybride oplossing is er voor de ventilatie, waarbij natuurlijke trek eigenlijk altijd voldoende frisse lucht levert. Alleen bij uitzondering treedt de mechanische ventilatie in werking.’

Faunatoren

Ook aan haar directe ecologische omgeving levert het gebouw een duurzame bijdrage. Een zogeheten faunatoren en faunavriendelijke begroeiing zorgen voor een aantrekkelijke nest- en schuilomgeving voor bijvoorbeeld vleermuizen en gierzwaluwen, maar ook voor insecten als vlinders en bijen. Bloemrijke grasstroken in nabijheid trekken de insecten, die ook weer als voedsel dienen voor de vogels en vleermuizen.

Energie van de toekomst

Friso-Koopmans en ENGIE zijn er trots op de uitdaging aangegaan te zijn om samen met de RUG het duurzaamste gebouw in Nederland op te leveren. Vanaf november zullen de aanstaande bewoners gefaseerd hun intrede maken in dit prachtige gebouw. Dit zijn het onderzoeksinstituut Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Energy Academy Europe, Energy Valley en het Energy Delta Institute. Zij zullen samenwerken om stappen te zetten in de transitie naar de energie van de toekomst.

 

Bron: persbericht ENGIE

Beeld Energy Academy: RUG / Gerhard Taatgen