ZEN goed voor wooncomfort, portemonnee en milieu

ZEN goed voor wooncomfort, portemonnee en milieu

Vorige week  is de campagne ‘Ik woon zen’ officieel van start gegaan. ‘Ik woon zen’ is ontwikkeld om mensen aan het denken te zetten. Met een prikkelende video, online campagne en website worden de voordelen van Zeer Energiezuinige Nieuwbouw onder de aandacht gebracht bij de consument.

Persbericht – Met Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, ZEN, wordt een positieve kanteling in de woningmarkt gestimuleerd, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar een waardevermeerdering. Over vijf jaar is alle nieuwbouw (bijna) energieneutraal of zelfs energieleverend. Een mooie kans. Niet alleen voor de bewoners en samenleving, maar ook voor de bouwer, de corporatie, de belegger en de projectontwikkelaar.

Maak het verschil met ZEN

De focus van ZEN ligt op energiereductie, een term die de consument nu nog weinig zegt. Maar met de bewustwordingscampagne is energiereductie inzichtelijk gemaakt en vertaald naar concrete voordelen. Energiezuinig wonen maakt een fundamenteel verschil in het wooncomfort, de portemonnee en het milieu. Bij comfort, gezond binnenklimaat, energielasten verlaging en waardevermeerdering heeft de consument wel een beeld.

Lente-akkoord

ZEN is het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord, een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK. De focus in het vernieuwde Lente-akkoord ligt op energiereductie in combinatie met bewonerswensen. Energiereductie is een beleidsterm die bewoners weinig zegt. Pas als energiereductie vertaald wordt naar bewonerswensen heeft vergaande energiebesparing kans van slagen. Comfort, gezond binnenklimaat, energielasten verlaging en waardevermeerdering spreken wèl aan.

ZEN-festival

Vandaag, donderdag 3 november, vindt het ZEN-festival plaats in het 1931 Congrescentrum te Den Bosch. Het festival is een initiatief van de vier brancheverenigingen. Iedereen uit de bouw- en vastgoed sector is welkom om kennis, inzichten en praktijkervaringen te delen op het gebied van concepten, technieken, financiering, bewonersgedrag, marketing, verkoop en wet- en regelgeving.

Bron: Persbericht Lente-akkoord