Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie

Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie

Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert op donderdag 24 november weer het jaarlijkse symposium. Tijdens het symposium worden eindgebruikers en beheerder van een WKO-systeem op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen.

Dit jaar is thema ‘Meer garanties op betere prestaties van bodemenergiesystemen!’ Het onderwerp prestatiecontracten leeft enorm bij eigenaren en eindgebruikers van WKO-systemen. Steeds vaker blijkt dat uiteindelijk de eigenaren opdraaien voor de extra kosten om installaties te verbeteren, wanneer bij aanbesteding of oplevering geen prestatieafspraken zijn vastgelegd. Volgens het Gebruikersplatform Bodemenergie mogen die kosten niet eenzijdig bij de eindgebruiker komen te liggen. Om dat te bereiken, zouden dan onder meer prestatiecontracten moeten worden afgesloten met de technisch dienstverleners die de systemen ontwerpen, aanleggen en/of onderhouden.

Discussie en netwerken

Tijdens het symposium zullen verschillende deskundigen hun visie geven op dit onderwerp.Zo delen Theo Peters (Achmea) en Edwin Adang (Universiteit van Amsterdam) hun ervaringen met prestatiecontracten. Rik Molenaar (Techniplan) gaat in op de verplichtingen die installateurs hebben vanwege hun certificering volgens BRL 11000 en BRL 6000-21. Uiteraard is er ook veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen aan de ervaringsdeskundigen. Tevens vindt deze middag ook de uitreiking plaats van de WKO Duurzaamheid Award. Deze gaat naar een WKO-eindgebruiker die in de afgelopen periode een belangrijke rol heeft gespeeld om zijn kennis en ervaring met de verbeteringen en optimalisaties aan zijn WKO-installatie te delen met andere eindgebruikers. Verder is er een rondleiding en bezichtiging van het WKO-systeem van het A.S.R. gebouw ter plekke. Tot slot is er nog een borrel waar aanwezigen uitgebreid kunnen netwerken en ervaringen uitwisselen met andere eindgebruikers.

Aanmelden

Leden van het Gebruikersplatform Bodemenergie kunnen gratis deelnemen aan het symposium. Niet-leden die nu alsnog lid willen worden van Gebruikersplatform Bodemenergie betalen 100 euro voor het lidmaatschap voor dit jaar in plaats van 200 euro. Aanmelden voor een lidmaatschap kan op de website gebruikersplatformbodemenergie.nl. Leden mogen zonder extra kosten een collega meenemen. Niet-leden die het symposium eenmalig willen bijwonen betalen eveneens 100 euro.

Aanmelding voor het symposium en voor het lidmaatschap kan door uw naam en bedrijfsnaam te mailen naar: info@gebruikersplatformbodemenergie.nl. Vermeld duidelijk of u lid bent, of u ook lid wilt worden van het platform, of dat u de bijeenkomst eenmalig wilt bijwonen.

Bekijk hier het volledige programma.