Tientallen potentiële kopers melden zich voor ecowijk De Kiem

Tientallen potentiële kopers melden zich voor ecowijk De Kiem

De grote belangstelling voor ecowijk De Kiem in het Arnhemse Schuytgraaf verrast aangenaam. In 3 maanden tijd hebben 10 bouwteams levensvatbare duurzame woningen ontworpen voor ‘het nieuwe Arnhem’ en hebben tientallen potentiële kopers zich aangemeld.

De gemeente Arnhem wil in de nieuwbouwwijk een duurzame buurt realiseren, daartoe onderzoekt initiator DNA in de Bouw de ruimtelijke en financiële haalbaarheid voor circa 50 woningen. De concretisering van het project komt gestaag dichterbij.Potentiële kopers zijn op zoek naar bewonersparticipatie, samen ontwikkelen en samen leven in een ecologische buurt, belangrijke uitgangspunten van De Kiem. Op dinsdag 22 november vindt de tweede bewonersavond plaats.

Voor de tweede bewonersavond hebben de bouwteams hun ideeën en plannen verder uitgewerkt. Als eerste formele moment van bewonersparticipatie worden de deelnemers die avond actief betrokken bij de planvorming op wijkniveau; welke verwachtingen, wensen en ideeën hebben ze om de gezamenlijke buitenruimte vorm te geven? Daarnaast wordt kennis gedeeld rondom ecologisch wonen. De avond begint om 19 uur en is gratis toegankelijk, aanmelden is noodzakelijk.

Intentieovereenkomsten 50 woningen

Zodra er voldoende intentieovereenkomsten voor koop getekend zijn, kan een projectovereenkomst gesloten worden met de gemeente. Dit betreft in eerste instantie 50 woningen. Indien er veel belangstelling is voor ecowijk De Kiem, is de kans groot dat er meer woningen komen. De bouw start in 2018.

In de ecowijk praat de toekomstige bewoner mee over ontwerp en realisatie van zijn eigen energieneutrale woning. Er is een verscheidenheid aan basisontwerpen en bij alle ontwerpen is er ruime keuze in functionaliteit, indeling en technische snufjes om een woning op maat te realiseren. Bewoners en bouwers concretiseren straks samen ook de stedenbouwkundige aanzet van de gemeente Arnhem, de eerste invulling is op de site al te zien

Toetsingscommissie ecowijk De Kiem

De Kiem’s initiator DNA in de Bouw heeft een onafhankelijke toetsingscommissie ingesteld die bepaalt of de 10 ontwerpen voor de ecologische buurt aan alle eisen en voorwaarden voldoen en of de plannen ruimtelijk en financieel kloppen.

Tijdens de eerste presentatiedag gaf de toetsingscommissie de bouwteams tips en aanbevelingen om de plannen verder aan te scherpen. De commissie was onderbouwd kritisch en vooral vol lof over de ideeën en de uitwerkingen van de 10 teams. ‘In 2020 gaan we alle gebouwen in Nederland energieneutraal ontwikkelen. Bij ecowijk De Kiem zien we dat de plannen en kennis al ruimschoots aanwezig zijn’, zegt commissievoorzitter en DNA-bestuurslid Paul Buitenhek. Tijdens de presentatie van de bouwteams aan de gemeente Arnhem waren de aanwezige ambtenaren onder de indruk van het niveau, de invulling en samenhang van de plannen.

Bron: Persbericht Ecowijk De Kiem