Samenwerking verbeteren bij energiebesparing in bestaande utiliteitsgebouwen

Samenwerking verbeteren bij energiebesparing in bestaande utiliteitsgebouwen

Energiebesparing vraagt om betere samenwerking tussen technisch beheerders en facility managers. Er is een te grote kloof tussen ‘Hard-FM en Soft-FM’. FMN zet samen met partners de eerste stappen om de benodigde samenwerking te verbeteren.

Afgelopen 12 oktober organiseerde FMN in samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting en Uneto-VNI een bijeenkomst over ‘Energiebesparing in bestaande utiliteitsgebouwen’. Hierin stond het thema samenwerking tussen technisch beheerders en facilitaire professionals centraal. Ruim 35 professionals uit de technische en facilitaire wereld participeerden actief in het programma. De samenwerking tussen techniek en FM werd vanuit verschillende invalshoeken belicht: onderzoek en onderwijs, de (eind)gebruiker en vanuit de technisch beheerder. Duidelijk bleek dat er nog een te grote kloof is tussen ‘Hard-FM en Soft-FM’. Deels komt dit door de situatie van commercieel vastgoed waardoor belangen verschillend zijn. Omdat de gebruiker (huurder) van het vastgoed vaak niet de opdrachtgever is van de technisch beheerder, is er afstand.

Structureel overleg in hele keten

Bij duurzaamheid en specifiek bij energiebesparingsvraagstukken, ontstaat er behoefte aan afstemming en overleg tussen technisch beheerders en facilitaire professionals. Of het nu gaat om voldoen aan wettelijke verplichtingen of eigen ambitie om energie te besparen, de techniek is een belangrijke factor en de gebruiker vaak de aanjager van verduurzaming. Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste aanzetten gegeven voor verbetering van deze samenwerking.

Zo wil het HBO-FM onderwijs meer aandacht besteden aan (duurzame) techniek en het beheren van informatie uit facilitaire managementinformatiesystemen, gebouwbeheersystemen en of energiemonitoringsystemen. Vanuit de techniek en de facilitaire professionals is er duidelijk de wens voor structureel overleg in de hele keten. Van eigenaar/beheerder, technisch beheerder en facility manager tot energieadviseur en energieleverancier. De ketenbenadering die Achmea hanteert laat zien hoe deze aanpak kan leiden tot innovatie, betere samenwerking en uiteraard concrete energiebesparing.

FMN geeft dit thema onder andere vervolg door kennis te delen via haar website en het samenstellen van whitepapers.

Bron: FMN