Vastgoedgiganten nalatig in verduurzaming kantoorpanden

Vastgoedgiganten nalatig in verduurzaming kantoorpanden

De meeste kantoorpanden van de twintig grootste vastgoedeigenaren zijn zo lek zijn als een mandje. Maar liefst 54% van de panden voldoet niet aan de norm van energielabel C als minimum, zo blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Persbericht – Onder de absolute achterblijvers zitten partijen als Breevast, Hanzevast, Politie en Defensie (als onderdeel van de Rijksoverheid): twee derde van hun panden voldoet niet aan de norm van label C. Slechts zes eigenaren scoren goed, waaronder Chaletgroep, Gemeente Amsterdam en Schiphol Real Estate. Hun kantorenbestand draagt voor minstens twee derde een C-label. De twintig grootste vastgoedeigenaren bezitten samen een kwart van de kantorenmarkt in Nederland, in totaal 1.838 panden. ‘We zijn geschrokken van de resultaten,’ zegt Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Veel vastgoedeigenaren blijken volstrekt nalatig in het energiezuiniger maken van hun kantoorpanden.’

Verplicht energielabel C

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een wettelijke verplichting aankondigt voor eigenaren van kantoren: hun panden moeten minstens label C hebben. Die eis geldt vanaf 2023. De aanleiding is het Energieakkoord; hierin is afgesproken dat ook vastgoedpanden (inclusief kantoren) energie moeten gaan besparen, in totaal 28 Petajoules. De besparing blijft vooralsnog fors achter. Natuur & Milieu juicht een verplicht label C toe als een noodzakelijke stap om meer energiebesparing te realiseren.

Veel kantooreigenaren voelen nu nog geen urgentie om hun, vaak oude, panden aan te pakken. ‘Dit is misplaatste zuinigheid,’ aldus Van Hooijdonk. ‘Door nu al besparende maatregelen te nemen worden de panden aantrekkelijker voor huurders.’ Zo’n 40% van alle kantoorpanden is door de eigenaren zelf in gebruik, daar lonen besparende maatregelen ook nog eens direct op de eigen energierekening.

Over het onderzoek

In het onderzoek is gekeken naar de energieprestaties van kantoorpanden die in eigendom zijn van de twintig grootste vastgoedeigenaren in Nederland. Dit betreft 1838 Nederlandse kantoorpanden, samen ruim 12 miljoen m2. Het onderzoeksrapport Koning van Kantoren bevat een bijlage met een overzicht van de onderzochte panden.

Niet alleen vanwege de energiewetgeving maar ook wat betreft de kosten voor energie is energiebeheer of energiemanagement een activiteit van toenemend belang. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een topic, alleen al vanwege het besparingspotentieel. De cursus Energiebeheer Gebouwen biedt een praktische introductie op energiebeheer en energiemanagement en het continu verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Bron: Natuur & Milieu