NVM: grote impact verplicht label C bij onderkant vastgoedmarkt

NVM: grote impact verplicht label C bij onderkant vastgoedmarkt

Het energielabel C dat in 2023 verplicht wordt gesteld voor kantoren, baart de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zorgen. De NVM verwacht dat de maatregel vooral veel impact zal hebben op de onderkant van de vastgoedmarkt.

Het verplicht energielabel C voor kantoren is afgesproken om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. De verwachting is dat met de maatregel 8 petajoule aan energiebesparing per jaar kan worden gerealiseerd. De maatregel komt bovenop de al bestaande verplichting in de Wet Milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. De verplichting geldt voor alle gebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50% een gebruiksfunctie kantoor heeft.

Voldoende flankerende maatregelen

Bij de onderkant van de vastgoedmarkt kunnen de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend door middel een huurverhoging. De incourante voorraad vastgoed zal hierdoor de komende jaren verder gaan toenemen, verwacht de NVM. Ze maakt zich zorgen over deze gevolgen en pleit voor voldoende flankerende maatregelen om te voorkomen dat er grote schokken ontstaan op de vastgoedmarkt. Ongeveer de helft van de kantoorvoorraad heeft op dit moment een energielabel slechter dan C. Het gaat om ca. 40 mln m2, waarvoor in totaal ca. 680 miljoen euro aan investeringen nodig zijn.

Volgens analyses  van de NVM zijn deze panden voor ongeveer 60% in handen van eigenaren-gebruikers en voor ca. 40% van beleggers. Vooraf is niet te voorspellen wie daarbij in de problemen gaat komen. Het verplichte energielabel C lijkt bovendien een voorbode te zijn voor nog verdere maatregelen.

Overige utiliteitsbouw

Voor de verplichting geldt een ondergrens van 100 m2 en ook monumenten worden (vooralsnog) uitgezonderd. Doordat de sanctie bij niet nakomen het uiteindelijk niet meer mogen gebruiken als kantoor is, worden ook (volledig) leegstaande/te transformeren/te slopen kantoren ontzien. De komende tijd zal onderzoek worden gedaan naar de energiebesparingsmogelijkheden voor de overige utiliteitsbouw. Daarnaast zijn maatregelen aangekondigd om ook voor de verhuur van woningen een energielabel C verplicht te stellen.

Bron: NVM