Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 in Jaarbeurs Utrecht

Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017 in Jaarbeurs Utrecht

Op 25, 26 en 27 januari 2017 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer plaats. Met 236 lezingen verdeeld over 9 zalen zal het de grootste kennisoverdracht ooit op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer zijn.

De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer groeit sterk. Onder meer uit de voorlopige lijst van standhouders blijkt een groei van meer dan 25%. Op dit moment hebben zich al 326 van de verwachte 400 standhouders zich ingeschreven. ‘Ik ben zeer verheugend dat we bij het ter perse gaan van komende bezoekerskrant al ruim 80% van onze doelstelling hebben gerealiseerd om 400 standhouders te gaan halen. Voor een echte vernieuwing van de beursvloer is dat betwist gewenst,’ zegt Aleike Roos, hoofd beursmanagement. Mede door de groei van het aantal standhouders zal de 19e editie van vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer zijn gewenste vernieuwingen kunnen doorvoeren. Zo is de beurs onder andere verhuist van de Brabanthallen in Den Bosch naar de Jaarbeurs Utrecht en wordt voor de tweede keer de vakbeurs Gebouwbeheer gehouden. Vakbeurs gebouwbeheer richt zich specifiek  op het gebouw gebonden deel van het facilitair management, in de sectoren overheid, onderwijs, de zorg en de zakelijke markt.

voorregistratie_728x90

Noviteitenplein

Dit jaar zal voor het eerst het Noviteitenplein op de beursvloer te zien zijn. Een plein dat een podium biedt aan alle innovaties uit het facilitair management en gebouwbeheer. Of het nu gaat om een energiezuinige variant van een product, de automatisering van processen, hergebruik van grondstoffen, producten die watergebruik reduceren of bijdragen aan een gezonde werkomgeving, waardoor het aantal ziekmeldingen daalt. Noviteiten dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzame werkbeleving en omgeving. Daarom zal het plein een prominente plek op de beursvloer innemen. Ook alle deelnemers van de FGNoviteitenprijs 2017 zijn hier te vinden, die traditioneel op woensdag zal worden uitgereikt. Dit jaar wordt er voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt, waar de bezoekers vijf stemmen voor mogen uitbrengen. Vanaf 3 januari kunnen alle bezoekers van de beurs stemmen via de website of op de beursvloer zelf.

Om met name kleinere, individuele standhouders op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer beter uit de verf te laten komen, zullen dit jaar tientallen themapaviljoens op de beursvloer te vinden zijn. Zo’n themapaviljoen bestaat uit gelijke stands, die zich zowel individueel als gezamenlijk rondom één thema presenteren.

Stichting Dag van de werkplek

Verder is kennisoverdracht een belangrijk onderdeel van de vakbeurs. Daarom geeft de organisatie in samenwerking met Stichting Dag van de werkplek invulling aan het complete kennisprogramma op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2017. Hiervoor is een samenwerking gezocht met diverse facilitaire brancheverenigingen die vanuit hun expertise een onafhankelijke bijdrage gaan leveren aan het kennisprogramma.

NOT

Tegelijkertijd met de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vindt in Jaarbeurs Utrecht de NOT plaats, de vakbeurs voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De twee vakbeurzen gaan samenwerken. Zo kunnen bezoekers van de NOT ook de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer bezoeken en andersom.

Vergeet u niet te registreren voor een gratis bezoek aan de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer!

 

Beeld voorregistratie_728x90: Vakbeurs Facilitair / Holapress