Ed Nijpels: ‘Aanpassingen in de bouw vallen tegen’

Ed Nijpels: ‘Aanpassingen in de bouw vallen tegen’

Tijdens het Green Leadership Summit van de Dutch Green Building Council heeft Ed Nijpels de bouw en vastgoedsector streng toegesproken: ‘Als je kijkt naar de resultaten van het Energieakkoord, dan zijn de aanpassingen in de bouw me het meest tegengevallen.’

Meer dan vijftig leiders uit de bouw en vastgoedsector waren aanwezig tijdens de derde editie van het Green Leadership Summit in Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen. Inzet: het verder brengen van het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) om de zo gewenste versnelling in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren. Dat versnelling nodig is, beaamden de aanwezige leiders eensgezind. Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord denkt dat het deltaplan een goed middel is om de verduurzaming te versnellen: ‘Geld is het probleem niet.’

Daan van Vliet, voorzitter van de Dutch Green Building Council, lichtte de status van het deltaplan kort toe. ‘Er zijn in Nederland 450.000 bedrijfsgebouwen. Daar moeten we iets mee. En niet een energiebesparing van 10%, maar van 70% of 80%. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen we per jaar gemiddeld 15.000 gebouwen op deze manier moeten verbeteren. Nu is het zaak per branche uit te vinden wat exact de opgave is: voor schoolgebouwen, winkels, kantoren, gezondheidszorg, ga zo maar door.’ Van Vliet zag de opgave voor de gebouwde omgeving bevestigd door de bevindingen van McKinsey, die in september een onderzoek publiceerde over het versnellen van de energietransitie in Nederland.

Banken nemen verantwoordelijkheid

Iedere schakel in de keten heeft zijn verantwoordelijkheid in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. De aanwezige banken ING, ABN Amro, ASN Bank, Triodos en Rabobank gaven aan grote stappen te willen zetten. Ze benadrukten zich bewust te zijn van de impact van de financier bij deze majeure opgave. ASN bijvoorbeeld gaf aan in 2023 de complete balans klimaatneutraal te willen. ING, ABN Amro en Rabobank proberen door differentiaties in financieringen klanten te bewegen richting duurzamere keuzes. ‘Maar daar heb je financier én eigenaar bij nodig’, benadrukte Rutger Schuur van ABN Amro.

Ook ontwikkelaars ‘inspirerende showcases delen met de markt’, de installateur ‘branche motiveren’, beleggers ‘vandaag nog beginnen’ en opiniemakers ‘zet je belemmeringen op een rijtje en ga om tafel met Blok’ zijn bereid energie te steken in het verder brengen van het Deltaplan Duurzame Renovatie en daarmee het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad.

Wetgeving noodzakelijk

De beweging moet echter niet alleen uit de markt zelf komen. Ook werd duidelijk dat de overheid met wetgeving verduurzaming moet afdwingen. De maatregel voor minimaal een verplicht energielabel C in 2023 werd daarom positief ontvangen. Misschien moet het nog wel ambitieuzer, werd voorzichtig gesteld. Als er toch gerenoveerd wordt, waarom niet meteen label A?

Naast ieders commitment en bijdrage kwamen tijdens de Green Leadership Summit nog een aantal voorwaarden naar voren voor het laten welslagen van deze duurzame beweging. De regiefunctie werd als belangrijke gezien. De overheid heeft klimaatdoelstellingen, de markt moet het doen, dan is er een partij nodig die de regie heeft. Daarnaast werd de wens uitgesproken om meer open source te werken. Maurits Groen: ‘Zet de initiatieven in de etalage!’ Verder benadrukten de aanwezigen het belang van behapbare stappen. Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu: ‘Natuurlijk, denk groot en maak grote plannen, maar maak tegelijk die ambitie ook heel klein: wat gebeurt er in de wijk? In deze straat. Wat gebeurt er morgen?’

Bron: DGBC