Energielabel C-verplichting alleen voor kantoorgebouwen

Energielabel C-verplichting alleen voor kantoorgebouwen

Het voor kantoren verplichte energielabel C per 2023 zet vastgoedeigenaren voor het blok. De maatregel treft 52% van beschikbaar kantoormetrage. Reden voor een dossier.

Volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen bestaan in Nederland 67.000 gebouwen met een kantoorfunctie. Een totaal van ruim 85 miljoen m2 BVO, waarvan 52% onder de aangekondigde labelverplichting valt. Dit zijn gebouwen met een label slechter dan C ofwel een Energie Index groter dan 1,30. Een verbetering naar label B zou op 66% van de voorraad ingrijpen, een verbetering naar label A – de wens voor 2030 – zelfs 75% 1).

De verplichting geldt voor gebouwen met een vloeroppervlak groter dan 100 m2. Rijksmonumenten met in totaal zo’n 3,3 miljoen m2, zijn vrijgesteld. De energielabel C-verplichting vormt een extra tussenstap in de doelstellingen van het Energieakkoord. Daarin staat dat medio 2050 de gehele gebouwde omgeving energieneutraal moet zijn, met 2030 labelklasse A als tussendoel. De maatregel om versneld gebouwen naar energielabel C niveau te tillen levert een extra energiebesparing op van 8,6 petajoule in 2023.

Energielabel C verdient zich terug

Belangrijke aanname in de notitie van de minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok, is dat het doel haalbaar is omdat de investeringen in verbetering van het gebouw zichzelf terugverdienen in een periode van 3 tot 7 jaar, afhankelijk van de maatregel. Hij baseert zich op een studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) i.s.m. ECN ‘Verplicht energielabel voor kantoren’. Gemiddeld gesproken is deze aanname niet onrealistisch. Het besparingspotentieel van het energieverbruik in kantoorgebouwen is groot en 30% besparing is in veel gevallen goed haalbaar. Maar tegelijk is ieder gebouw verschillend, nog afgezien van de verschillen in energieprestatie en huidige labelklasse en zal niet iedere denkbare maatregel zomaar door te voeren zijn.

De verplichting zal niet alleen leiden tot een versnelling van investeringen in energie efficiëntie, maar zal ook de benodigde investering vergroten. Het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer verplicht al tot het nemen van maatregelen voor energiebesparing zodra deze zich binnen vijf jaar terugverdienen. De energielabel C-verplichting komt hier bovenop, met een geraamde extra investering van 860 miljoen euro.

Dossier Energielabel C-verplichting

Verduurzamen van bestaand vastgoed is een belangrijk thema. Gebouwen met een slechte energieprestatie, een ‘rood’ energielabel en hoge energiekosten, kunnen in waarde verminderen. Dat is een zorg voor financiers van vastgoedportefeuilles, zoals de banken, die hun onderpand van leningen afgewaardeerd zien worden. ABN AMRO en ING hebben hierin al het voortouw genomen en bieden gunstiger financieringsvoorwaarden voor investeringen in duurzaamheid.

Volg het Dossier Energielabel C voor Kantoren op EnergieVastgoed

Het is mogelijk dat op termijn de energieprestatie van een gebouw onderdeel wordt van de waarde taxatie. Dat klinkt bedreigend, maar mag gezien worden als een kans. Duurzaam vastgoed presteert beter, is meer waard en zal makkelijker verhuurd blijven. Voor maatregelen voor energiebesparing bestaan subsidies en fiscale voorzieningen. De installatiesector loopt al warm en biedt energieprestatiecontracten, met een garantie op toekomstig energieverbruik. En om de split incentive op te lossen – het verschil in benefits voor de eigenaar versus huurder – bestaan Greenlease modellen. Verduurzamen van bestaand vastgoed is links- of rechtsom nodig en de partijen die dat het snelst voor elkaar hebben zullen een voorsprong nemen op partijen die dat nalaten.

1) Bron: ‘Verplicht energielabel voor kantoren’ van EIB en ECN, 24-11-2016.

Meer weten over het verduurzamen van gebouwen? Bekijk de cursusreeks ‘Energiebeheer Gebouwen‘ van EnergieOpleidingen
Beeld Energielabel_C_verplichting: EIB-ECN / EIB-ECN-rapport