Led Trendrapport: Omzet led-sector blijft stijgen

Led Trendrapport: Omzet led-sector blijft stijgen

Het gaat goed met de Nederlandse led-markt. De meeste bedrijven in de sector zagen hun omzet sterk of zeer sterk stijgen. Dat blijkt uit Nationaal Led Trendrapport 2017, een initiatief van LED Expo Benelux in samenwerking met LED Magazine.

Voor het Led Trendrapport zijn 175 respondenten actief in de led-sector ondervraagd over de ontwikkeling van led-verlichting in Nederland. Bijna 80% van de respondenten zag hun omzet in 2015 sterk of zeer sterk stijgen. In Nederland zijn er ongeveer 500 importeurs/leveranciers van led-verlichting. Samen zorgden ze ervoor dat er in 2015 tussen de 3.936 en 5.904 fte werkzaam waren in de sector. De gezamenlijke geschatte omzet van de led-markt in Nederland in 2015 ligt tussen de 880 miljoen en 1,3 miljard euro. Voor de meeste respondenten (95%) is de Nederlandse markt de grootste en belangrijkste markt. Verder is 50% vooral actief in België en Duitsland, maar ook de rest van Europa komt aan bod. Andere regio’s die regelmatig genoemd worden als afzetmarkt zijn de Verenigde Staten, Mexico, het Midden-Oosten en Azië.

Omzet ledverlichting

Prijsdaling

De verwachting is dat het belang van led-verlichting zal blijven groeien. Dit heeft onder andere te maken met de sterke prijsdaling. Daarbij verwacht 70% van de respondenten dat de prijsdaling ook door zal zetten in 2017. Maar liefst 80% verwacht dat dat ook in 2020 de prijs verder is gedaald ten opzichte van 2016. Dit heeft primair te maken met de toenemende productiecapaciteit.

Een tweede reden waarom het belang van led-verlichting zal blijven groeien is de focus op de ‘Total cost of ownership’ (TCO). TCO houdt niet alleen rekening met de aanschafkosten van de lamp maar ook met de kosten van het vervangen van de lamp en de kosten van het energieverbruik. Als kopers hier meer op gaan letten zal led-verlichting nog aantrekkelijker worden.

Kwaliteit

De kwaliteit van led-verlichting is in de afgelopen jaren verbeterd, zegt 75% van de respondenten. De reden hiervoor is enerzijds de verbetering bij de producenten. Er is veel geïnvesteerd in innovatie en kwaliteit. Anderzijds krijgt de eindklant meer kennis en een meer kritische houding. De meest genoemde technische ontwikkeling is de Smart Lighting techniek, respondenten geven aan dat zij vele toepassingen zien voor deze techniek, zowel binnenshuis als op de openbare weg.

Kwaliteit ledverlichting

Led-verlichting wordt op dit moment het meest toegepast in kantoren en openbare verlichting, maar ook led-verlichting voor boten, lichttorens en musea wordt genoemd. De meest genoemde punten waarop gelet zou moeten worden bij de aanschaf van led-verlichting zijn de kwaliteit, de duurzaamheid van het product en de betrouwbaarheid van de leverancier. Overige opvallende punten die genoemd werden zijn de lumen/watt verhouding en de geteste levensduur op de lange termijn.

Toepassingen ledverlichting

Productie en assemblage

Op dit moment bevindt de productie en de assemblage van led-verlichting zich vooral in landen buiten Europa. Meer dan de helft van de respondenten (59%) verwacht dat dit de komende jaren terug wordt gehaald naar Europa. Als belangrijkste redenen hiervoor worden genoemd: de hogere kwaliteitsstandaard, de kortere levertijd en daarmee grotere flexibiliteit

Productie LED

Keurmerk

Bijna 60% van de respondenten geeft aan een of meerdere keurmerken te gebruiken of te vereisen. Het meest genoemde keurmerk is het in Nederland verplichte CE-keurmerk. De overige 40% geeft aan geen keurmerk te gebruiken. Meest genoemde reden is dat zij niet bekend zijn met een internationaal keurmerk voor led-verlichting. Ook zegt een deel te denken dat consumenten geen waarde hechten aan een keurmerk en dat een keurmerk geen kwaliteitsgarantie is.

Het grootste gedeelte van de respondenten verwacht dat de rol van de overheid de komende jaren niet zal toe- of afnemen in activiteit. Slechts een kleine minderheid verwacht dat de overheid minder actief zal worden in het stimuleren van de toepassing van led-verlichting.

Lees hier het hele Nationaal Led Trendrapport

Voor professionals betrokken bij het beheer van vastgoed en projecten voor verduurzamen van (bestaande) gebouwen, biedt Energiemedia de cursus Zinvol toepassen van Ledverlichting. Onder leiding van Wouter Plomp (Lumeco) wordt de zin en onzin over het toepassen van ledverlichting in gebouwen uiteengezet en wordt gekeken naar de besparingsmogelijkheden van led op de energiekosten. Klik hier voor  uw deelname.

Bron: Nationaal Led Trendrapport