Unica brengt energieslurpende kantoren gegarandeerd naar Label C

Unica brengt energieslurpende kantoren gegarandeerd naar Label C

In 2023 moet elk kantoor in Nederland energielabel C of hoger te hebben. Unica is ervan overtuigd dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal label C en durft dit zelfs te garanderen met haar ‘Label C garantie’ met als uiteindelijke doel een energieneutraal gebouw.

Nederland heeft ruim 67.000 kantoren. Alle kantoren die voor 2000 gebouwd zijn, hebben in de basis energielabel D of lager. Volgens een rapport van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) gaat het hier om meer dan 43 miljoen m2 aan kantoorruimte. Hiervan is circa 28 miljoen m2 met installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar label C of zelfs naar label A.

Gegarandeerd naar Label C in 2023

Unica omarmt de klimaatdoelstellingen en helpt kantoren met energielabels D t/m G naar minimaal label C. De technische dienstverlener kan dit garanderen dankzij haar jarenlange ervaring met verduurzaming van vastgoed en kennis van de energielabelmethodiek. Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower: ‘Met de Label C garantie biedt Unica een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. Onze integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces.’

De label-eis voor kantoren wordt in 2030 verhoogd naar Label A. Unica werkt bij de verduurzaming vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe en houdt rekening met de vastgoedstrategie en de meerjaren onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiebesparende en energieopwekkingsmaatregelen die nodig zijn voor Label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.

Volg het Dossier Energielabel C voor Kantoren op EnergieVastgoed

Energieneutraal in 2050

Het Energieakkoord beoogt een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Unica kijkt daarbij naar zowel het reduceren van het energieverbruik, het lokaal opwekken van duurzame energie als het opslaan en hergebruik van overtollige energie. Elias: ‘De verduurzaming van gebouwen is een continu proces en vergt een actieve rol van alle betrokkenen. Daarom geloven we in langjarige samenwerkingen om de ambitie naar energieneutraliteit waar te maken. Als het om verduurzaming van vastgoed gaat, staat Unica gebouweigenaren en gebruikers van A tot Z bij.’

Meer weten over het verduurzamen van gebouwen? Bekijk de cursusreeks ‘Energiebeheer Gebouwen‘  en de cursus ‘Energielabel C voor kantoren‘ van EnergieOpleidingen

Bron: Persbericht Unica