Gratis restwarmte uit datacenters om CO2-doelen te halen

Gratis restwarmte uit datacenters om CO2-doelen te halen

Gratis restwarmte uit datacenters om de Nederlandse energietransitie te versnellen, CO2-doelen te behalen en minder gas te winnen. Het lijkt te mooi om waar te zijn maar dat is toch wat de Dutch Datacenter Association (DDA) het toekomstig kabinet aanbiedt.

De Nederlandse datacenters, verenigd in de DDA, willen de restwarmte, die van hun machines afkomt, slim gaan inzetten om op die manier een bedrage te leven aan het klimaatakkoord van Parijs. ‘Het grootste gedeelte van de groene stroom die datacenters verbruiken wordt vrijwel geheel omgezet in warmte. Deze restwarmte wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt’, zegt Stijn Grove, directeur DDA, in zijn brief gericht aan het toekomstig kabinet.

Op dit moment is de sector voor datacenters geheel geëlektrificeerd en bijna volledig draaiend op groene stroom. Daarnaast is een het een van de snelst groeiende sectoren in Europa. ‘De concentratie van online diensten in een datacenter, al dan niet gevestigd met andere datacenters op een campus, biedt een enorm, tot dusver nauwelijks benut energie potentieel. Het grootste gedeelte van de groene stroom die datacenters verbruiken wordt vrijwel geheel omgezet in warmte. Deze restwarmte wordt op dit moment niet of nauwelijks nuttig hergebruikt’, aldus Grove.

Restwarmte datacenters hergebruiken

De DDA denkt dat met het slim gebruiken van de restwarmte van datacenters de CO2-doelen eerder behaald kunnen worden. ‘Deze nu al aanwezige energie, door groene stroom opgewekte hoogwaardige, laag calorische restwarmte, kunnen we hergebruiken. Huizen, kantoren en kassen kunnen met deze warmte worden verwarmd. Industriële processen kunnen we hiermee sneller verduurzamen’, zegt Grover in zijn brief.

‘Als Nederlandse datacenter branche, vertegenwoordigd door de Dutch Datacenter Association, willen we de energie transitie versnellen. Daarom bieden we, onder bepaalde randvoorwaarden, bij deze onze restwarmte aan. GRATIS af te halen’ eindigt Grover zijn brief.

Lees hier meer over het aanbod

Bron: DDA